Aktuelt

 • ACTH-kampanje fra 1. september t.o.m 31. oktober 2022
  I samarbeid med Boehringer Ingelheim gjennomfører vi en ACTH-kampanje i september og oktober. Dette innebærer at vi analyserer ACTH i prøver fra hest gratis for å bidra til diagnostisering av PPID. Hesten må vise minst ett klinisk tegn på PPID….
 • SAA-analyse er oppe igjen
  I sommer gikk Sentrallaboratoriet tom for SAA-reagens på grunn av leveringsproblemer, og vi kunne dessverre ikke analysere SAA fra 21.06.22 til 09.08.22. Reagensen er nå tilbake på lager og vi kan dermed tilby SAA-analyse som normalt. SAA er nå tilbake…
 • Ny ledelse ved Sentrallaboratoriet
  Det siste året har laboratorieleder Hanne Morberg og laboratoriesjef Stein Istre Thoresen ved Sentrallaboratoriet gått ut i pensjon. Både Hanne og Stein har vært sentrale i å utvikle Sentrallaboratoriet til en moderne lab med høy kompetanse innen veterinær laboratoriemedisin. For…
 • Ny analysemetode for Zink
  Sentrallaboratoriet har skiftet analysemetode for serumanalyse av zink slik at resultatene nå ligger 10-20% lavere enn tidligere, ca. 20% lavere i området under 15 µmol/L og ca. 10 % lavere i området over 15 µmol/L
 • Prisøkning ved Sentrallaboratoriet f.o.m 1.10.2021
  Prisøkning ved Sentrallaboratoriet gjennomføres etter lengre tids underregulering. Prisene økes med gjennomsnittlig 15,5 % fra 1. oktober 2021. Oppdaterte prislister vil være tilgjengelig på vår webside i slutten av september.
 • Sentrallaboratoriet tilbyr igjen fruktosaminanalyse
 • Sentrallaboratoriet kan nå tilby de fleste analyser igjen
  Sentrallaboratoriet har flyttet inn i nye, moderne lokaler i Veterinærbygget på NMBU-Veterinærhøgskolen på Ås. Hematologiske og immunologiske analyser (bl.a. hormoner), serum-kapillærelektroforeseanalyse, TgAA og insulin utføres som tidligere. Med vårt nye klinisk-kjemiske analyseinstrument kan vi nå utføre de fleste analyser med…
 • Prisjusteringer ved Sentrallaboratoriet gjeldende f.o.m 25.11.2019
  Prisjusteringer ved Sentrallaboratoriet i forbindelse med nytt laboratoriedatasystem gjeldende f.o.m 25.11.2019
 • Nytt laboratoriesystem f.o.m mandag 25 november
  Etter hvert vil det innføres en mulighet til å rekvirere analyser via en Webportal. Vi gjør oppmerksom på at muligheten til å rekvirere analyser direkte fra Sanimalis/ProfVet til Sentrallaboratoriet vil opphøre, derfor vil prøvesvar bli sendt på mail som dere…