Aktuelt

 • Prisøkning gjeldende fra 1. februar 2023
  Med bakgrunn i endring av konsumprisindeksen det siste året varsler Sentrallaboratoriet ved NMBU Veterinærhøgskolen en prisøkning tilsvarende dette fra 1. februar 2023. Grunnlaget er hentet fra Statistisk sentralbyrås nettsider (https://www.ssb.no/kpi). Prisendringen gjelder alle analyser og profiler vi tilbyr hos oss.
 • Ny og raskere transportordning for prøver til Sentrallaboratoriet
  Etter at ordningen for A-post ble fjernet har leveringstiden for prøver med Posten økt. Dette har ført til forlenget svartid, og i enkelte tilfeller har det også forringet kvaliteten på analysene. Vi ønsker nå å forbedre våre tjenester ved å…
 • Sink- og kobberanalyser er for tiden ikke tilgjengelig
  Det er usikkert når analysene vil bli tilgjengelig igjen.
 • 07.10.2022 SAA-metoden er restandardisert til WHO-standard og har dermed endrede verdier.
  Vår leverandør av SAA-metoden (Eiken Chemicals CO) har restandardisert SAA-metoden mot WHO-standard slik at den er mer tilpasset veterinærmedisin. Reagensene er de samme, men kalibrator og dermed standardkurven er endret. Dette medfører at høye verdier ligger ca 56% lavere enn…
 • ACTH-kampanje fra 1. september t.o.m 31. oktober 2022
  I samarbeid med Boehringer Ingelheim gjennomfører vi en ACTH-kampanje i september og oktober. Dette innebærer at vi analyserer ACTH i prøver fra hest gratis for å bidra til diagnostisering av PPID. Hesten må vise minst ett klinisk tegn på PPID….
 • SAA-analyse er oppe igjen
  I sommer gikk Sentrallaboratoriet tom for SAA-reagens på grunn av leveringsproblemer, og vi kunne dessverre ikke analysere SAA fra 21.06.22 til 09.08.22. Reagensen er nå tilbake på lager og vi kan dermed tilby SAA-analyse som normalt. SAA er nå tilbake…
 • Ny ledelse ved Sentrallaboratoriet
  Det siste året har laboratorieleder Hanne Morberg og laboratoriesjef Stein Istre Thoresen ved Sentrallaboratoriet gått ut i pensjon. Både Hanne og Stein har vært sentrale i å utvikle Sentrallaboratoriet til en moderne lab med høy kompetanse innen veterinær laboratoriemedisin. For…
 • Ny analysemetode for Zink
  Sentrallaboratoriet har skiftet analysemetode for serumanalyse av zink slik at resultatene nå ligger 10-20% lavere enn tidligere, ca. 20% lavere i området under 15 µmol/L og ca. 10 % lavere i området over 15 µmol/L
 • Prisøkning ved Sentrallaboratoriet f.o.m 1.10.2021
  Prisøkning ved Sentrallaboratoriet gjennomføres etter lengre tids underregulering. Prisene økes med gjennomsnittlig 15,5 % fra 1. oktober 2021. Oppdaterte prislister vil være tilgjengelig på vår webside i slutten av september.