07.10.2022 SAA-metoden er restandardisert til WHO-standard og har dermed endrede verdier.

Vår leverandør av SAA-metoden (Eiken Chemicals CO) har restandardisert SAA-metoden mot WHO-standard slik at den er mer tilpasset veterinærmedisin. Reagensene er de samme, men kalibrator og dermed standardkurven er endret. Dette medfører at høye verdier ligger ca 56% lavere enn tidligere. Dette betyr at man ikke lenger vil oppleve ekstreme SAA-verdier (særlig hos hest). Vår sammenligning viste at i lave områder (<50 mg/L) er det ingen vesentlig forskjell.

Siden standardkurven er endret medfører det at «skalaen» på SAA er endret. Se tabell for gamle verdier vs nye verdier. Dette er fra vår sammenligning og må ikke benyttes som en omregningsformel, kun ment som en visualisering av endringen.

 SAA gammel verdiSAA ny verdi
Katt<57
Katt1413
Katt5123
Katt8342
Katt298118
 SAA gammel verdiSAA ny verdi
Hest<57
Hest1020
Hest3030
Hest4837
Hest9770
Hest15286
Hest355174
Hest25901363
Hest56712764

Nedre måleområde er 5mg/L, dvs at resultater under dette vil gis ut som <5 mg/L. 

Full validering av metoden er utført av Jacobsen et.al ved SLU og publisert her:
Jacobsen S, Vinther AM, Kjelgaard-Hansen M, Nielsen LN. Validation of an equine serum amyloid A assay with an unusually broad working range. BMC Vet Res. 2019 Dec 19;15(1):462. doi: 10.1186/s12917-019-2211-3. PMID: 31856804; PMCID: PMC6923866.

Spørsmål kan rettes til:
s-lab@nmbu.no

Hanne Elisabeth Lunde, bioingeniør/laboratorieleder ved Sentrallaboratoriet NMBU VET
Simen Foyn Nørstebø, veterinær/laboratoriesjef ved Sentrallaboratoriet NMBU VET