ACTH-kampanje fra 1. september t.o.m 31. oktober 2022

I samarbeid med Boehringer Ingelheim gjennomfører vi en ACTH-kampanje i september og oktober. Dette innebærer at vi analyserer ACTH i prøver fra hest gratis for å bidra til diagnostisering av PPID. Hesten må vise minst ett klinisk tegn på PPID. For mer utfyllende informasjon se kupong.

Les mer om kampanjen og last ned gratis ACTH-kupong på LangtHesteliv.no

Informasjon om prøveuttak og forsendelse av prøver til ACTH

Alle felter på kupong må fylles ut. Det er spesielt viktig å angi tidspunktet for prøvetaking og for nedfrysing.

Prøveuttak og oppbevaring av prøver før forsendelse

Ta en blodprøve tilsatt EDTA tidlig om morgenen i begynnelsen av uken, fortrinnsvis mandag eller tirsdag. Det er ikke et krav om at hesten må være fastende så lenge det ikke også skal analyseres for insulin og glukose. Sentrifuger EDTA-blodet innen 2 timer, pipetter plasma i et glass uten tilsetning og frys ned. Oppbevar prøvene kjølig fram til nedfrysing.

EDTA-plasma kan sendes til Sentrallaboratoriet på to måter:

  1. Vi anbefaler ekspress over natt. Dersom et mer eksakt analyseresultat er ønskelig, sendes EDTA-plasma nedfryst med kjøleelement som «ekspress over natt».
  2. Vanlig post. EDTA-plasmaet vil da tine under transporten. Siden ACTH-konsentrasjonen synker i romtemperatur forventes det at konsentrasjonen er 5-30 % lavere etter to døgn som ordinær postforsendelse. Dette tas med i vurderingen når analysesvaret mottas. Send helst prøvene med et kjøleelement, spesielt om sommeren da forsendelsen kan utsettes for høye temperaturer.