Alanin aminotransferase (ALT)

Økte enzymaktiviteter i serum er en spesifikk indikator på leverskade hos hund og katt. ALT har mindre interesse hos andre dyrearter. ALT avspeiler en betennelsesreaksjon i leverceller (cellenekrose). ALT er derimot ingen test på leverfunksjonen. Økningen i ALT nivåene er mer et resultat av antall affiserte leverceller enn graden av affeksjon. ALT må derfor tolkes med forsiktighet som prognostisk indikator. Lave enzymaktiviteter har ingen klinisk betydning. Varig økt enzymaktivitet avspeiler en varig, aktiv betennelses-prosess i levercellene forårsaket av kronisk aktiv hepatitt eller neoplasi i lever. Neoplasier i lever utløser imidlertid ikke alltid høy ALT aktivitet.