Analysesystemer ved Sentrallaboratoriet

ADVIA®1800

ADVIA®1800 er et helautomatisk analysesystem for klinisk kjemi som kan utføre 1800 tester pr time og har en syklustid på bare 3 sekunder. Alle prøver fortynnes automatisk, men analyser kan også programmeres til å kjøre ufortynnet. Fortynning minimerer problemene med lipemiske eller ikteriske prøver.

IMMULITE® 2000

IMMULITE® 2000 er et helautomatisk analysesystem for immunkjemiske analyser. IMMULITE® 2000 bruker antistoffbelagte polysterenkuler som fast fase. Kulen dispenseres i spesielt tillaget reaksjonsrør som benyttes under hele analyseprosessen – inkubasjon, vask og signalavlesing. Prøve tilsettes reaksjonsrøret med antistoffbelagt kule og inkuberes med et alkalisk fosfatase-merket reagens. Reaksjonsblandingen separeres fra kulen og kulen vaskes for å fjerne alt ubundet merkestoff. Det bundne merkestoffet blir kvantifisert ved å bruke det chemiluminiserende stoffet dioksetansubstrat. Lys emitterer når det chemiluminiserende substratet reagerer med merkestoffet (alkalisk fosfatase) bundet til kulen. Lyssignalet avleses og konsentrasjonen av analytten i prøven beregnes. Antistoffene på kulene er spesifikke for hver analyse.