Ansatte

Her finner du kontaktinformasjon til ansatte ved Sentrallaboratoriet.
Kontakt oss gjerne på vår felles e-post s-lab@nmbu.no

Simen Foyn Nørstebø

Laboratoriesjef

Veterinær, PhD
+47 922 10 217
simen.foyn.norstebo@nmbu.no

Hanne Elisabeth Lunde

Laboratorieleder

+47 67 23 20 20
+47 412 73 648
hanne.elisabeth.lunde@nmbu.no

Cathrine Bärwald

Konsulent

+47 67 23 20 20
+47 413 16 875
cathrine.barwald@nmbu.no

Sissel Eggerud

Avdelingsingeniør

+47 67 23 20 20
+47 920 69 442
sissel.eggerud@nmbu.no

Ann Christin Nilsen

Overingeniør

+47 67 23 20 20
+47 920 59 342
annchristin.nilsen@nmbu.no

Siv Meszansky

Senioringeniør

+47 67 23 20 20
+47 920 53 708
siv.meszansky@nmbu.no