Author Archives: sentrallab

Sentrallaboratoriet tilbyr igjen fruktosaminanalyse

Sentrallaboratoriet tilbyr igjen analyse for fruktosamin i serum eller heparinplasma. Referanseområdene for hund og katt er nå lavere enn tidligere, spesielt for hund. Patologisk høye konsentrasjoner forbundet med ubehandlet og dårlig kontrollert diabetes mellitus er imidlertid på samme nivå som tidligere. Referanseområde fruktosamin hund: 160-230 µmol/L. Referanseområde fruktosamin katt: 140-260 µmol/L.

Sentrallaboratoriet kan nå tilby de fleste analyser igjen

Sentrallaboratoriet har flyttet inn i nye, moderne lokaler i Veterinærbygget på NMBU-Veterinærhøgskolen på Ås.

Hematologiske og immunologiske analyser (bl.a. hormoner), serum-kapillærelektroforeseanalyse, TgAA og insulin utføres som tidligere. Med vårt nye klinisk-kjemiske analyseinstrument kan vi nå utføre de fleste analyser med unntak av fruktosamin, NH3 og sink. For disse 3 analysene gjenstår noe kvalitetssikringsarbeid, som vi håper vil være ferdig før påske.

Dere som sender prøver til Sentrallaboratoriet er viktige for NMBU-Veterinærhøgskolen og vi håper på et fortsatt godt samarbeid.

Vår nye postadresse er:
Sentrallaboratoriet
NMBU Veterinærhøgskolen
Postboks 5003
1432 Ås

Leveringsadresse for «ekspress over natt»:
NMBU Veterinærhøgskolen – Sentrallaboratoriet
(v/ Cathrine Bärwald)
Varelevering A
Oluf Thesens Vei 22
1433 ÅS

Viktig: Merk pakken med «Kjølevare» eller «Frys».

Prøver kan leveres direkte til Servicetorget,
Hippocampus (Hi), Veterinærbygningen, Etasje 1

Hovedinngang fra Elizabeth Stephansens vei 15
Telefon Servicetorget: (+47) 67 23 00 00

Kart: MazeMap

Nytt laboratoriesystem f.o.m mandag 25 november

Etter hvert vil det innføres en mulighet til å rekvirere analyser via en Webportal. Vi gjør oppmerksom på at muligheten til å rekvirere analyser direkte fra Sanimalis/ProfVet til Sentrallaboratoriet vil opphøre, derfor vil prøvesvar bli sendt på mail som dere oppgir på rekvisisjonen fom. mandag 25 november.

 

Rekvisisjon kan printes ut på våre hjemmesider, link under:

https://www.sentrallaboratoriet.no/wp-content/uploads/rekv-standard-2018-4.pdf

 

Svarrapporten vil få ny design, men inneholde de samme opplysningene som nå.
Svartiden kan bli noe forlenget den første uken, men vi skal gjøre vårt ytterste for å unngå det.

Alle veterinærer vil få sine brukernavn og passord til Webportalen når det nærmer seg oppstart.

Dersom du eller klinikken ønsker brukernavn og passord til webportalen, send oss en mail med mobilnummer (her får du tilsendt passord), faktura adr., klinikk og navn på veterinær.

 

Nytt laboratoriedatasystem, inkludert Webportal, på Sentrallaboratoriet

Sentrallaboratoriet vil i løpet av høsten innføre mulighet for å rekvirere analyser via en Webportal, samtidig som vi skifter ut vårt interne laboratoriedatasystem. Rekvirering via Webportalen vil være en enkel og brukervennlig form for elektronisk rekvirering, og en veiledning bli sendt ut i forkant av implementeringen. Oppstart vil skje i løpet av høsten. I Webportalen vil det både være mulig å rekvirere analyser for en pasientprøve og sjekke når prøven er mottatt på Sentrallaboratoriet. Hver rekvirent vil ha tilgang til «sine» analyseresultater, og de vil være tilgjengelige som en PDF-fil i Webportalen så snart analysene er utført og kvalitetskontrollen godkjent. I tillegg vil den samme PDF-filen sendes til den e-postadressen du har oppgitt.

 

Nytt laboratoriedatasystem for Sentrallaboratoriet

Samtidig som Webportalen lanseres, vil Sentrallaboratoriet bytte laboratoriedatasystem (LIMS). Som kunde vil du ikke merke forskjell – bortsett fra et nytt utseende på svarrapporten og fakturaene.

Vi gjør oppmerksom på at muligheten til å bestille analyser direkte fra Sanimalis/ProfVet vil opphøre samtidig som Webportalen blir tilgjengelig. Er du Vetservebruker, vil det ikke bli noen endringer.

Det vil, som nå, alltid være mulig å fylle ut en rekvisisjon manuelt og sende den sammen med prøven i posten til Sentrallaboratoriet.

Hvis du allerede nå vet at du vil benytte deg av mulighetene i Webportalen, ber vi deg ta kontakt på s-lab@nmbu.no, så vil vi sende brukernavn og passord når det nærmer seg oppstart.

Sentrallaboratoriet kommer tilbake med mer informasjon når implementeringen nærmer seg, og ser fram til en forbedret service for prøverekvirering og svarformidling.

Sentrallaboratoriet tilbyr nå analyse av ACTH ved mistanke om PPID hos hest

Sentrallaboratoriet tilbyr nå et bredt spekter av kvalitetssikrede analyser med raske svar til hjelp i utredning av PPID (Pituitary pars intermedia dysfunction) og EMS  (Equine Metabolic Syndrome).
PPID ble tidligere omtalt som «Equine Cushing» og er en endokrin sykdom som primært ses hos eldre hester. Sykdommens patofysiologi er ikke klarlagt, men settes i sammenheng med redusert dopaminproduksjon i hypotalamus som medfører økt ACTH-produksjon i hypofysen. ACTH stimulerer kortisolutskillelse fra binyrene, men det er imidlertid ikke alle hester med PPID som viser økte kortisolkonsentrasjoner i blodet, derfor anbefales analyse av ACTH. Sentrallaboratoriet tilbyr nå analyse av ACTH ved mistanke om PPID.

Prøvetaking for ACTH-analyse:
Ta en blodprøve tilsatt EDTA tidlig om morgenen i begynnelsen av uken, fortrinnsvis mandag eller tirsdag. Det er ikke et krav om at hesten må være fastet såfremt det ikke også skal analyseres for insulin og glukose.
Sentrifuger EDTA-blodet innen 2 timer og frys ned plasma. Oppbevar prøvene kjølig fram til nedfrysing.
Deretter kan EDTA-plasma sendes til Sentrallaboratoriet for ACTH-analyse på to måter:

Som vanlig post (2 døgn). EDTA-plasmaet vil da tine under transporten. Siden ACTH-konsentrasjonen synker i romtemperatur forventes det at konsentrasjonen er 5-30 % lavere etter to døgn som ordinær postforsendelse. Dette tas med i vurderingen når analysesvaret mottas. Optimalt er det også her å legge ved et kjøleelement, spesielt om sommeren da forsendelsen kan utsettes for høye temperaturer.
Ekspress over natten. Dersom et mer eksakt analyseresultat er ønskelig, sendes EDTA-plasma nedfryst med kjøleelement som «ekspress, over natten».
NB! Angi på rekvisisjonen tidspunktet for prøvetaking og for nedfrysing.

Referanseområde for ACTH:
November-juli: < 7 pmol/L
August-oktober: < 11 pmol/L

Pris: 430,- eks. mva.
ACTH analyseres daglig ved Sentrallaboratoriet

ACTH

PPID ble tidligere omtalt som «Equine Cushing» og er en endokrin sykdom som primært ses hos eldre hester. Sykdommens patofysiologi er ikke klarlagt, men settes i sammenheng med redusert dopaminproduksjon i hypotalamus som medfører økt ACTH-produksjon i hypofysen. ACTH stimulerer kortisolutskillelse fra binyrene, men det er imidlertid ikke alle hester med PPID som viser økte kortisolkonsentrasjoner i blodet, derfor anbefales analyse av ACTH.

 

Nytt instrument på Sentrallaboratoriet, CellaVision DM 1200 for digital vurdering av morfologi

CellaVision DM 1200 Vet
CellaVision DM 1200 Vet Kilde: CellaVision

Cellavision DM 1200 Vet vil være et supplement til mikroskopi, og vil sikre kvaliteten på de morfologiske vurderingene som gjøres av innsendte, fersklagede blodutstryk. Det er derfor viktig at de blodutstrykene vi mottar også kan avleses av dette instrumentet, og ikke bare i mikroskop.

 

 

Forutsetninger for dette er:

1. Blodutstryk må lages på slepne objektglass med avkuttede hjørner, se figur under.

 

Slepne objektglass med avkuttede hjørner

 

2. Blodutstryk må være av god kvalitet

Blodutstryket skal dekke ca. 2/3 av objektglasset, ha en avrundet ende og jevn tykkelse.
Blodutstrykene på bildet under er alle eksempler på velegnede utstryk til bruk på Cellavision.
Linjen i bildet representerer startpunktet for CellaVisions analyse

Godkjente blodutstryk til CellaVision

 

Noen tips for å lage gode blodutstryk:

Glasset man stryker ut med, må være noe smalere enn det man stryker ut på.
Blodet skal ligge bak utstryksglasset og trekkes ut.


(fig.1)(fig.2)(fig.3)


fig1-utstrykfig2-utstrykfig3-utstryk


Legg en liten bloddråpe ca 1 cm fra skrivefeltet på objektglasset.Plasser utstryksglasset foran bloddråpen og før det tilbake til det treffer bloddråpen.


Vent til blodet spres langs enden av utstryksglasset og stryk/trekk deretter blodet ut med en jevn, rask bevegelse.

Blodutstrykene skal lufttørres raskt.

Blodutstryket bør stort sett bli like tynne, uavhengig av blodprøven. Hvis det foreligger en anemi («tynt» blod), må vinkelen mellom utstryksglasset og objektglasset økes. Er derimot blodet tykt (hemokonsentrasjon), må vinkelen reduseres.

 

På bildet under vises eksempler på blodutstryk som er uegnet for Cellavision.

 

Slepne objektglass og transporthylser til objektglass kan bestilles her på nettsiden under bestilling av materiell.

Xylose

Engelsk navn:Xylose
Analyseinstrument:Pharmacia Spectrophotometer, manuell metode
Reagensprodusent:Sentrallaboratoriet
Analyseprinsipp:When heated with acid, xylose is dehydrated to furfural, witch in turn reacts with p-bromaniline. A pink color is produced in this reaction and measured at 540 nm.
Referanse:Clin. Chem. 25, 1440-1443, 1979.