Author Archives: sentrallab

Sentrallaboratoriet tilbyr nå analyse av ACTH ved mistanke om PPID hos hest

Sentrallaboratoriet tilbyr nå et bredt spekter av kvalitetssikrede analyser med raske svar til hjelp i utredning av PPID (Pituitary pars intermedia dysfunction) og EMS  (Equine Metabolic Syndrome).
PPID ble tidligere omtalt som «Equine Cushing» og er en endokrin sykdom som primært ses hos eldre hester. Sykdommens patofysiologi er ikke klarlagt, men settes i sammenheng med redusert dopaminproduksjon i hypotalamus som medfører økt ACTH-produksjon i hypofysen. ACTH stimulerer kortisolutskillelse fra binyrene, men det er imidlertid ikke alle hester med PPID som viser økte kortisolkonsentrasjoner i blodet, derfor anbefales analyse av ACTH. Sentrallaboratoriet tilbyr nå analyse av ACTH ved mistanke om PPID.

Prøvetaking for ACTH-analyse:
Ta en blodprøve tilsatt EDTA tidlig om morgenen i begynnelsen av uken, fortrinnsvis mandag eller tirsdag. Det er ikke et krav om at hesten må være fastet såfremt det ikke også skal analyseres for insulin og glukose.
Sentrifuger EDTA-blodet innen 2 timer og frys ned plasma. Oppbevar prøvene kjølig fram til nedfrysing.
Deretter kan EDTA-plasma sendes til Sentrallaboratoriet for ACTH-analyse på to måter:

Som vanlig post (2 døgn). EDTA-plasmaet vil da tine under transporten. Siden ACTH-konsentrasjonen synker i romtemperatur forventes det at konsentrasjonen er 5-30 % lavere etter to døgn som ordinær postforsendelse. Dette tas med i vurderingen når analysesvaret mottas. Optimalt er det også her å legge ved et kjøleelement, spesielt om sommeren da forsendelsen kan utsettes for høye temperaturer.
Ekspress over natten. Dersom et mer eksakt analyseresultat er ønskelig, sendes EDTA-plasma nedfryst med kjøleelement som «ekspress, over natten».
NB! Angi på rekvisisjonen tidspunktet for prøvetaking og for nedfrysing.

Referanseområde for ACTH:
November-juli: < 7 pmol/L
August-oktober: < 11 pmol/L

Pris: 430,- eks. mva.
ACTH analyseres daglig ved Sentrallaboratoriet

ACTH

PPID ble tidligere omtalt som «Equine Cushing» og er en endokrin sykdom som primært ses hos eldre hester. Sykdommens patofysiologi er ikke klarlagt, men settes i sammenheng med redusert dopaminproduksjon i hypotalamus som medfører økt ACTH-produksjon i hypofysen. ACTH stimulerer kortisolutskillelse fra binyrene, men det er imidlertid ikke alle hester med PPID som viser økte kortisolkonsentrasjoner i blodet, derfor anbefales analyse av ACTH.

 

Posten slår sammen A-post og B-post fra 1.januar 2018

Posten skiller ikke lenger mellom A-prioritet og B-økonomi post. A-post og B-post er slått sammen og skiftet navn til post.

Leveringstiden for all post er to virkedager i hele Norge.

Ved ordinær postgang adresseres sendingen slik;

Sentrallaboratoriet
NMBU-Veterinærhøgskolen
Pb. 8146 Dep.
0033 Oslo

Ekspress over natt er det raskeste alternativet for levering av post til oss.
Les postens direktiver vedrørende ekspress over natt;
www.bring.no/sende/pakker/bedrift-i-norge/hurtig-til-bedrift/endringer-bedriftspakke-ekspress

Ved ekspress over natt adresseres sendingen slik:

Veterinærhøgskolen, NMBU
Sentrallaboratoriet
tlf: 67232020
Bygg 14, 1 etasje
Ullevålsveien 72,
0454 Oslo.

Det er viktig at dere undersøker når posten forlater deres lokale postkontor /post i butikk. Blodprøver som sendes fredag, vil ikke bli levert til oss før mandag.

NMBU jobber med å få en avtale med Bring, men dette er pr. d.d. ikke avklart.

Vi beklager de ulemper dette medfører for våre rekvirenter.

Nytt instrument på Sentrallaboratoriet, CellaVision DM 1200 for digital vurdering av morfologi

CellaVision DM 1200 Vet
CellaVision DM 1200 Vet Kilde: CellaVision

Cellavision DM 1200 Vet vil være et supplement til mikroskopi, og vil sikre kvaliteten på de morfologiske vurderingene som gjøres av innsendte, fersklagede blodutstryk. Det er derfor viktig at de blodutstrykene vi mottar også kan avleses av dette instrumentet, og ikke bare i mikroskop.

 

 

Forutsetninger for dette er:

1. Blodutstryk må lages på slepne objektglass med avkuttede hjørner, se figur under.

 

Slepne objektglass med avkuttede hjørner

 

2. Blodutstryk må være av god kvalitet

Blodutstryket skal dekke ca. 2/3 av objektglasset, ha en avrundet ende og jevn tykkelse.
Blodutstrykene på bildet under er alle eksempler på velegnede utstryk til bruk på Cellavision.
Linjen i bildet representerer startpunktet for CellaVisions analyse

Godkjente blodutstryk til CellaVision

 

Noen tips for å lage gode blodutstryk:

Glasset man stryker ut med, må være noe smalere enn det man stryker ut på.
Blodet skal ligge bak utstryksglasset og trekkes ut.

(fig.1)

(fig.2)

(fig.3)

fig1-utstryk

fig2-utstryk

fig3-utstryk

Legg en liten bloddråpe ca 1 cm fra skrivefeltet på objektglasset.

Plasser utstryksglasset foran bloddråpen og før det tilbake til det treffer bloddråpen.

Vent til blodet spres langs enden av utstryksglasset og stryk/trekk deretter blodet ut med en jevn, rask bevegelse.

Blodutstrykene skal lufttørres raskt.

Blodutstryket bør stort sett bli like tynne, uavhengig av blodprøven. Hvis det foreligger en anemi («tynt» blod), må vinkelen mellom utstryksglasset og objektglasset økes. Er derimot blodet tykt (hemokonsentrasjon), må vinkelen reduseres.

 

På bildet under vises eksempler på blodutstryk som er uegnet for Cellavision.

 

Slepne objektglass og transporthylser til objektglass kan bestilles her på nettsiden under bestilling av materiell.

Xylose

Engelsk navn:Xylose
Analyseinstrument:Pharmacia Spectrophotometer, manuell metode
Reagensprodusent:Sentrallaboratoriet
Analyseprinsipp:When heated with acid, xylose is dehydrated to furfural, witch in turn reacts with p-bromaniline. A pink color is produced in this reaction and measured at 540 nm.
Referanse:Clin. Chem. 25, 1440-1443, 1979.

Urin, total protein (U-protein)

Engelsk navn:Urine, total protein
Analyseinstrument:ADVIA®1800
Reagensprodusent:Siemens Healthcare Diagnostics Inc.
Analyseprinsipp:This method is an endpoint chemistry. It is based on the measurement of the shift in absorption that occurs when pyrogallol red-molybdate complex binds with protonated basic amino groups of proteins at an acidic pH. The increase in absorbance at 596/694 nm is proportional to protein concentration in the sample.
Metoden tatt i bruk: 28.02.08
Referanse:1.Tietz NW. Clinical Guide to Laboratory Tests. 3rd ed. Philadelphia, PA: WB Saunders Company; 1995:520-521.
2.Fujita Y, Mori I, Kitano S. Color Reaction between Pyrogallol Red-Molybdenum Complex and Protein. Bunseki Kagaku 1983;32:E379-E386.
3.Orsonneau JL, Douet P, Massoubre C, et al. An improved pyrogallol red-molybdate method for determining total urinary protein. Clin Chem 1989;35(11):2233-2236.
4.Henry RJ, Cannon DC, Winkelman JW. Clinical Chemistry, Principles and Techniques. 2nd ed. Harper & Row; 1974.
5.Young DS. Effects of Drugs on Clinical Laboratory Tests. 5th ed. Washington, DC:AACC Press; 2000.
6.Clinical and Laboratory Standards Institute (formerly NCCLS). Evaluation of Precision Performance of Quantitative Measurement Methods; Approved Guideline – Second Edition. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2004. NCCLS Document EP05-A2.

Urinsyre (UA)

Engelsk navn:Uric Acid
Analyseinstrument:ADVIA®1800
Reagensprodusent:Siemens Healthcare Diagnostics Inc.
Analyseprinsipp:Enzymatic/Trinder
The uric acid is converted by uricase to allantoin and hydrogen peroxide. A coloured complex is formed from hydrogen peroxide, 4-aminophenazone and TOOS [N-ethyl-N-(2-hydroxy-3-sulfopropyl)-3-methylaniline] under the catalytic influence of peroxidase. The abosorbance of the complex is measured as an endpoint reaction at 545 nm.
Metoden tatt i bruk: 01.07.01
Referanse:1.Fossati P, Prencipe L and Berti G : Use of 3,5-dichloro-2-hydroxybenzenesulfonic acid / 4-aminophenazone chromogenic system in direct enzymic assay of uric acid in serum and urine.
Clin Chem 26(2): 227-231 (1980)
2.Trinder P: Determination of glucose in blood using glucose oxidase-peroxidase system with a non-carcinogenic chromogen.
J Clin Pathol 22: 158-161 (1969)
3.Tietz, NW: Clinical Guide to Laboratory Tests, 3rdEdition
WB Saunders Company, Philadelphia, PA pp 624-625 (1995)

Urea (Urea)

Engelsk navn:Urea Nitrogen
Analyseinstrument:Advia®1800
Reagensprodusent:Siemens Medical Solutions Diagnostics
Analyseprinsipp:Enzymatic: urease with GLDH
The urea is hydrolysed in the presence of water and urease to produce ammonia and carbon dioxide. The ammonia reacts with 2-oxoglutarate in the presence of glutamate dehydrogenase and NADH. The oxidation of NADH to NAD is measured as an inverse rate reaction at 340 nm.
(Metoden tatt i bruk: 1/7-01)
Referanse:1.Roch-Ramel F : An enzymatic and fluorophotometric method for estimating urea concentrations in nanoliter specimens.
Anal Biochem 21: 372-381 (1967
2.Tietz, NW: Clinical Guide to Laboratory Tests, 3rd Edition
WB Saunders Company, Philadelphia, PA pp 622-624 (1995)

Tyroksin, fritt (FT4, fritt T4) (hund)

Engelsk navn:Free T4, (Canine)
Analyseinstrument:IMMULITE® 2000
Reagensprodusent:Siemens Medical Solutions Diagnostics
Analyseprinsipp:Free T4 is a solid-phase, chemiluminescent, competitive analog immunoassay.For detailed description:
IMMULITE® 2000; Principles of operation 

Free T4 procedure is a direct or single test assay, in the sense that its results are not calculated as a function of total T4, but interpolated from a (stored) standard curve calibrated in terms of free T4 concentrations. In this respect it differs from classic equilibrium dialysis methods and from so-called free T4 index determinations as well. It requires neither a pre-incubation step nor preliminary isolation of the free fraction by dialysis or column chroma-tography. The assay employs several features to preserve the equilibrium between free and protein-bound T4 and to measure accurately the unbound fraction. First, optimal concentrations of blocking agents prevent ligand-labeled T4 analog from binding to endogenous proteins (including albumin) while maintaining native T4 binding characteristics. The blocking agents also minimize artifacts arising from abnormal levels of albumin or free fatty acids. Second, the T4 analog has a nondetectable binding affinity for TBG. Third, the assay’s specific antibody binds T4 about as tightly as albumin binds T4 and thereby avoids stripping the hormone from thyroid binding proteins. Finally, the procedure operates at physiological temperature, pH and ionic strength.(Metoden tatt i bruk: 8/3-04)

Referanse:1.Hay ID, Bayer MF, et al. American Thyroid Association assessment of current free thyroid hormone and thyrotropin measurements and guidelines for future clinical assays. Clin Chem 1991;37:2002-8.
2.Lindstedt G, et al. Clinical use of laboratory thyroid tests and investigations. JIFCC 1994;6:136-41.
3.Mandel SJ, Brent GA, Larsen PR. Levothyroxine therapy in patients with thyroid disease. Ann Intern Med 1993;119:492-502.
4.Singer PA, Cooper DS, etal. Treatment guidelines for patients with
hyperthyroidism and hypothyroidism. JAMA 1995;273:808-12.
5.Witherspoon LR, El Shami AS, et al. Chemically blocked analog assays for
free thyronines. Clin Chem 1988;34:9–16 and 17–23.
6.Wosilait WD. A theoretical analysis of the distribution of thyroxine among sites on thyroid binding globulin, thyroid binding prealbumin and serum albumin. Res Commun Chem Pathol Pharmacol 1977;16:541–8.