B-Hydroksybutyrat (ß-HBA)

Økte konsentrasjoner ses ved nedsatt leverfunksjon (fettlever og subklinisk ketose hos storfe).