B12

Tarmlidelser
Analyse av vitamin B12 og folat (også kalt folsyre eller vitamin B9) i serum kan være til hjelp for å differensiere lidelser i tynntarmen. Reduserte konsentrasjoner av begge relateres til atrofi av tarmvilli. Normal konsentrasjon av B12 og nedsatt konsentrasjon av folat er relatert til patologiske forandringer i «brush borders». Redusert konsentrasjon av B12 og økt konsentrasjoner av folat er relatert til bakteriell overvekst i proksimale del av tynntarmen og ses også ved uttalt eksokrin pankreassvikt.

Andre konsekvenser av vitamin B12 mangel
Vitamin B12 har mange lignende effekter som folat i kroppen, spesielt når det kommer til hematologiske aspekter. Mangel på vitamin B12 vil kunne gi en megaloblastisk anemi med makrocytose og pancytopeni, identisk til folatmangel. Men vitamin B12 har i tillegg også oppgaver i andre vev enn de hematopoietiske; det er en viktig kofaktor i enzymreaksjoner (blant annet i omdannelsen av homocystine til methionin) og det antas å være viktig i normal funksjon av nervevev og i regulering av intracellulær folatmengde.

Preanalytisk påvirkning
Stabiliteten av vitamin B12 i serum er god (+/- 10 %) inntil 4 dager, også ved romtemperatur.