Category Archives: Aktuelt

Sentrallaboratoriet tilbyr nå analyse av ACTH ved mistanke om PPID hos hest

Sentrallaboratoriet tilbyr nå et bredt spekter av kvalitetssikrede analyser med raske svar til hjelp i utredning av PPID (Pituitary pars intermedia dysfunction) og EMS  (Equine Metabolic Syndrome).
PPID ble tidligere omtalt som «Equine Cushing» og er en endokrin sykdom som primært ses hos eldre hester. Sykdommens patofysiologi er ikke klarlagt, men settes i sammenheng med redusert dopaminproduksjon i hypotalamus som medfører økt ACTH-produksjon i hypofysen. ACTH stimulerer kortisolutskillelse fra binyrene, men det er imidlertid ikke alle hester med PPID som viser økte kortisolkonsentrasjoner i blodet, derfor anbefales analyse av ACTH. Sentrallaboratoriet tilbyr nå analyse av ACTH ved mistanke om PPID.

Prøvetaking for ACTH-analyse:
Ta en blodprøve tilsatt EDTA tidlig om morgenen i begynnelsen av uken, fortrinnsvis mandag eller tirsdag. Det er ikke et krav om at hesten må være fastet såfremt det ikke også skal analyseres for insulin og glukose.
Sentrifuger EDTA-blodet innen 2 timer og frys ned plasma. Oppbevar prøvene kjølig fram til nedfrysing.
Deretter kan EDTA-plasma sendes til Sentrallaboratoriet for ACTH-analyse på to måter:

Som vanlig post (2 døgn). EDTA-plasmaet vil da tine under transporten. Siden ACTH-konsentrasjonen synker i romtemperatur forventes det at konsentrasjonen er 5-30 % lavere etter to døgn som ordinær postforsendelse. Dette tas med i vurderingen når analysesvaret mottas. Optimalt er det også her å legge ved et kjøleelement, spesielt om sommeren da forsendelsen kan utsettes for høye temperaturer.
Ekspress over natten. Dersom et mer eksakt analyseresultat er ønskelig, sendes EDTA-plasma nedfryst med kjøleelement som «ekspress, over natten».
NB! Angi på rekvisisjonen tidspunktet for prøvetaking og for nedfrysing.

Referanseområde for ACTH:
November-juli: < 7 pmol/L
August-oktober: < 11 pmol/L

Pris: 430,- eks. mva.
ACTH analyseres daglig ved Sentrallaboratoriet

Posten slår sammen A-post og B-post fra 1.januar 2018

Posten skiller ikke lenger mellom A-prioritet og B-økonomi post. A-post og B-post er slått sammen og skiftet navn til post.

Leveringstiden for all post er to virkedager i hele Norge.

Ved ordinær postgang adresseres sendingen slik;

Sentrallaboratoriet
NMBU-Veterinærhøgskolen
Pb. 8146 Dep.
0033 Oslo

Ekspress over natt er det raskeste alternativet for levering av post til oss.
Les postens direktiver vedrørende ekspress over natt;
www.bring.no/sende/pakker/bedrift-i-norge/hurtig-til-bedrift/endringer-bedriftspakke-ekspress

Ved ekspress over natt adresseres sendingen slik:

Veterinærhøgskolen, NMBU
Sentrallaboratoriet
tlf: 67232020
Bygg 14, 1 etasje
Ullevålsveien 72,
0454 Oslo.

Det er viktig at dere undersøker når posten forlater deres lokale postkontor /post i butikk. Blodprøver som sendes fredag, vil ikke bli levert til oss før mandag.

NMBU jobber med å få en avtale med Bring, men dette er pr. d.d. ikke avklart.

Vi beklager de ulemper dette medfører for våre rekvirenter.

Nytt instrument på Sentrallaboratoriet, CellaVision DM 1200 for digital vurdering av morfologi

CellaVision DM 1200 Vet
CellaVision DM 1200 Vet Kilde: CellaVision

Cellavision DM 1200 Vet vil være et supplement til mikroskopi, og vil sikre kvaliteten på de morfologiske vurderingene som gjøres av innsendte, fersklagede blodutstryk. Det er derfor viktig at de blodutstrykene vi mottar også kan avleses av dette instrumentet, og ikke bare i mikroskop.

 

 

Forutsetninger for dette er:

1. Blodutstryk må lages på slepne objektglass med avkuttede hjørner, se figur under.

 

Slepne objektglass med avkuttede hjørner

 

2. Blodutstryk må være av god kvalitet

Blodutstryket skal dekke ca. 2/3 av objektglasset, ha en avrundet ende og jevn tykkelse.
Blodutstrykene på bildet under er alle eksempler på velegnede utstryk til bruk på Cellavision.
Linjen i bildet representerer startpunktet for CellaVisions analyse

Godkjente blodutstryk til CellaVision

 

Noen tips for å lage gode blodutstryk:

Glasset man stryker ut med, må være noe smalere enn det man stryker ut på.
Blodet skal ligge bak utstryksglasset og trekkes ut.

(fig.1)

(fig.2)

(fig.3)

fig1-utstryk

fig2-utstryk

fig3-utstryk

Legg en liten bloddråpe ca 1 cm fra skrivefeltet på objektglasset.

Plasser utstryksglasset foran bloddråpen og før det tilbake til det treffer bloddråpen.

Vent til blodet spres langs enden av utstryksglasset og stryk/trekk deretter blodet ut med en jevn, rask bevegelse.

Blodutstrykene skal lufttørres raskt.

Blodutstryket bør stort sett bli like tynne, uavhengig av blodprøven. Hvis det foreligger en anemi («tynt» blod), må vinkelen mellom utstryksglasset og objektglasset økes. Er derimot blodet tykt (hemokonsentrasjon), må vinkelen reduseres.

 

På bildet under vises eksempler på blodutstryk som er uegnet for Cellavision.

 

Slepne objektglass og transporthylser til objektglass kan bestilles her på nettsiden under bestilling av materiell.

Nye analyser – Vit B12 og Folat

Analyse av vit B12 og folat kan være til hjelp for å differensiere lidelser i tynntarmen. Sammen med TLI kan folat og B12 også utfylle bildet ved en eksokrin pankreassvikt. Det er derfor mulig å rekvirere disse tre analysene i en egen profil til redusert pris. Se under analyseinformasjon for mer informasjon om disse analysene.

Folat er svært lysømfintlig og serum bør oppbevares mørkt og kjølig før analyse. Ved oppbevaring nedkjølt og mørkt er stabiliteten god inntil 4 dager. En stabilitetsundersøkelse vi har utført, viser at konsentrasjonen reduseres 20-50 % ved oppbevaring i romtemperatur og lyst i 1 – 4 døgn. Ved påvisning av lave konsentrasjoner må derfor oppbevaringsmåte og tid fra uttak til analyse tas med i vurderingen.

Hematologisk undersøkelse omfatter hematologisk analyse (Advia 2120) med morfologisk vurdering av innsendt fersklaget, lufttørket og ufarget blodutstryk

Sentrallaboratoriet brukes i stor grad for å verifisere patologiske avvik registrert på klinikkens eget hematologiske analyseutstyr. Vi ser at kvaliteten på innsendte blodutstryk er blitt så god at vi kan inkludere morfologisk vurdering i vår hematologiprofil. Morfologisk vurdering av blodutstryk gir verdifull tilleggsinformasjoner når analyse av EDTA blodet gir resultater som indikerer unormale forhold.

Revisjon av rutiner for binyrebarkutredning hos hund, katt og hest

Deksametason er registrert til bruk på dyr som Dexadreson®vet (2 mg/mL). Dette preparatet kan brukes i utredningen av hyperadrenokortisisme/Cushing’s sykdom hos hund og katt. Siden konsentrasjonen av deksametason i Dexadreson®vet (2 mg/mL) er halvparten av det preparatet som hittil er benyttet, Fortecortin® (4 mg/mL), må fortynningen av deksametason som kreves i forbindelse denne testingen endres. NB! Fortecortin® kan fortsatt benyttes til disse testene.

 Last ned binyrebarkutredning for hund, katt og hest [374KB]

Insulinresistens og Metabolsk syndrom hos hest (EMS)

EMS karakteriseres av hyperinsulinemi (insulinresistens), fedme og risiko for å utvikle forfangenhet. Lidelsen har en genetisk disposisjon, og sees hyppigst hos ponnier og visse varmblods hesteraser.

Sentrallaboratoriet tilbyr en rekke hesteprofiler, også «Metabolsk syndrom» som inkluderer analysene: Insulin, Glukose, Fruktosamin, Triglyserider, GGT, Urea, Jern, SAA, og full hematologisk undersøkelse med differensialtelling av leukocytter.