Category Archives: Aktuelt

Sentrallaboratoriet må stenge uke 28 og 29 (6. til 17. juli)

På grunn av ferieavvikling må Sentrallaboratoriet i år dessverre holde stengt 2 uker i juli, fra mandag 6.juli til og med fredag 17. juli. Prøver som sendes med post må sendes i så god tid at de helt sikkert ankommer Sentrallaboratoriet senest om morgenen fredag 3.juli før kl.11. Det blir vanlig drift igjen fra mandag 20. juli.

Vi beklager sterkt de ulemper det måtte medføre for alle våre gode samarbeidspartnere, og håper vi kan fortsette samarbeidet når Sentrallaboratoriet åpner igjen uke 30.

 

Nytt laboratoriesystem f.o.m mandag 25 november

Etter hvert vil det innføres en mulighet til å rekvirere analyser via en Webportal. Vi gjør oppmerksom på at muligheten til å rekvirere analyser direkte fra Sanimalis/ProfVet til Sentrallaboratoriet vil opphøre, derfor vil prøvesvar bli sendt på mail som dere oppgir på rekvisisjonen fom. mandag 25 november.

 

Rekvisisjon kan printes ut på våre hjemmesider, link under:

https://www.sentrallaboratoriet.no/wp-content/uploads/rekv-standard-2018-4.pdf

 

Svarrapporten vil få ny design, men inneholde de samme opplysningene som nå.
Svartiden kan bli noe forlenget den første uken, men vi skal gjøre vårt ytterste for å unngå det.

Alle veterinærer vil få sine brukernavn og passord til Webportalen når det nærmer seg oppstart.

Dersom du eller klinikken ønsker brukernavn og passord til webportalen, send oss en mail med mobilnummer (her får du tilsendt passord), faktura adr., klinikk og navn på veterinær.

 

Nytt laboratoriedatasystem, inkludert Webportal, på Sentrallaboratoriet

Sentrallaboratoriet vil i løpet av høsten innføre mulighet for å rekvirere analyser via en Webportal, samtidig som vi skifter ut vårt interne laboratoriedatasystem. Rekvirering via Webportalen vil være en enkel og brukervennlig form for elektronisk rekvirering, og en veiledning bli sendt ut i forkant av implementeringen. Oppstart vil skje i løpet av høsten. I Webportalen vil det både være mulig å rekvirere analyser for en pasientprøve og sjekke når prøven er mottatt på Sentrallaboratoriet. Hver rekvirent vil ha tilgang til «sine» analyseresultater, og de vil være tilgjengelige som en PDF-fil i Webportalen så snart analysene er utført og kvalitetskontrollen godkjent. I tillegg vil den samme PDF-filen sendes til den e-postadressen du har oppgitt.

 

Nytt laboratoriedatasystem for Sentrallaboratoriet

Samtidig som Webportalen lanseres, vil Sentrallaboratoriet bytte laboratoriedatasystem (LIMS). Som kunde vil du ikke merke forskjell – bortsett fra et nytt utseende på svarrapporten og fakturaene.

Vi gjør oppmerksom på at muligheten til å bestille analyser direkte fra Sanimalis/ProfVet vil opphøre samtidig som Webportalen blir tilgjengelig. Er du Vetservebruker, vil det ikke bli noen endringer.

Det vil, som nå, alltid være mulig å fylle ut en rekvisisjon manuelt og sende den sammen med prøven i posten til Sentrallaboratoriet.

Hvis du allerede nå vet at du vil benytte deg av mulighetene i Webportalen, ber vi deg ta kontakt på s-lab@nmbu.no, så vil vi sende brukernavn og passord når det nærmer seg oppstart.

Sentrallaboratoriet kommer tilbake med mer informasjon når implementeringen nærmer seg, og ser fram til en forbedret service for prøverekvirering og svarformidling.

Sentrallaboratoriet tilbyr nå analyse av ACTH ved mistanke om PPID hos hest

Sentrallaboratoriet tilbyr nå et bredt spekter av kvalitetssikrede analyser med raske svar til hjelp i utredning av PPID (Pituitary pars intermedia dysfunction) og EMS  (Equine Metabolic Syndrome).
PPID ble tidligere omtalt som «Equine Cushing» og er en endokrin sykdom som primært ses hos eldre hester. Sykdommens patofysiologi er ikke klarlagt, men settes i sammenheng med redusert dopaminproduksjon i hypotalamus som medfører økt ACTH-produksjon i hypofysen. ACTH stimulerer kortisolutskillelse fra binyrene, men det er imidlertid ikke alle hester med PPID som viser økte kortisolkonsentrasjoner i blodet, derfor anbefales analyse av ACTH. Sentrallaboratoriet tilbyr nå analyse av ACTH ved mistanke om PPID.

Prøvetaking for ACTH-analyse:
Ta en blodprøve tilsatt EDTA tidlig om morgenen i begynnelsen av uken, fortrinnsvis mandag eller tirsdag. Det er ikke et krav om at hesten må være fastet såfremt det ikke også skal analyseres for insulin og glukose.
Sentrifuger EDTA-blodet innen 2 timer og frys ned plasma. Oppbevar prøvene kjølig fram til nedfrysing.
Deretter kan EDTA-plasma sendes til Sentrallaboratoriet for ACTH-analyse på to måter:

Som vanlig post (2 døgn). EDTA-plasmaet vil da tine under transporten. Siden ACTH-konsentrasjonen synker i romtemperatur forventes det at konsentrasjonen er 5-30 % lavere etter to døgn som ordinær postforsendelse. Dette tas med i vurderingen når analysesvaret mottas. Optimalt er det også her å legge ved et kjøleelement, spesielt om sommeren da forsendelsen kan utsettes for høye temperaturer.
Ekspress over natten. Dersom et mer eksakt analyseresultat er ønskelig, sendes EDTA-plasma nedfryst med kjøleelement som «ekspress, over natten».
NB! Angi på rekvisisjonen tidspunktet for prøvetaking og for nedfrysing.

Referanseområde for ACTH:
November-juli: < 7 pmol/L
August-oktober: < 11 pmol/L

Pris: 430,- eks. mva.
ACTH analyseres daglig ved Sentrallaboratoriet