Åpningstider i påsken

Mandag 3. og tirsdag 4. april har vi normal åpningstid. Onsdag 5. april og resten av påsken holder vi stengt. Vi åpner igjen tirsdag 11.april. Vi anbefaler å sende med ekspress neste dag / ekspress over natt slik at prøven kommer frem senest tirsdag 4.april.Benytt gjerne vår returtjeneste til dette: Ny og raskere transportordning for…

Ny og raskere transportordning for prøver til Sentrallaboratoriet

Etter at ordningen for A-post ble fjernet har leveringstiden for prøver med Posten økt. Dette har ført til forlenget svartid, og i enkelte tilfeller har det også forringet kvaliteten på analysene. Vi ønsker nå å forbedre våre tjenester ved å innføre Returservice med sporing fra Bring for raskere transport av prøver til vårt laboratorium. Slik…

07.10.2022 SAA-metoden er restandardisert til WHO-standard og har dermed endrede verdier.

Vår leverandør av SAA-metoden (Eiken Chemicals CO) har restandardisert SAA-metoden mot WHO-standard slik at den er mer tilpasset veterinærmedisin. Reagensene er de samme, men kalibrator og dermed standardkurven er endret. Dette medfører at høye verdier ligger ca 56% lavere enn tidligere. Dette betyr at man ikke lenger vil oppleve ekstreme SAA-verdier (særlig hos hest). Vår…

ACTH-kampanje fra 1. september t.o.m 31. oktober 2022

I samarbeid med Boehringer Ingelheim gjennomfører vi en ACTH-kampanje i september og oktober. Dette innebærer at vi analyserer ACTH i prøver fra hest gratis for å bidra til diagnostisering av PPID. Hesten må vise minst ett klinisk tegn på PPID. For mer utfyllende informasjon se kupong. Les mer om kampanjen og last ned gratis ACTH-kupong…

Ny ledelse ved Sentrallaboratoriet

Det siste året har laboratorieleder Hanne Morberg og laboratoriesjef Stein Istre Thoresen ved Sentrallaboratoriet gått ut i pensjon. Både Hanne og Stein har vært sentrale i å utvikle Sentrallaboratoriet til en moderne lab med høy kompetanse innen veterinær laboratoriemedisin. For å fortsatt kunne tilby laboratorietjenester til interne og eksterne rekvirenter ansetter NMBU Veterinærhøgskolen ny laboratorieleder…