Category Archives: Aktuelt

Revisjon av rutiner for binyrebarkutredning hos hund, katt og hest

Deksametason er registrert til bruk på dyr som Dexadreson®vet (2 mg/mL). Dette preparatet kan brukes i utredningen av hyperadrenokortisisme/Cushing’s sykdom hos hund og katt. Siden konsentrasjonen av deksametason i Dexadreson®vet (2 mg/mL) er halvparten av det preparatet som hittil er benyttet, Fortecortin® (4 mg/mL), må fortynningen av deksametason som kreves i forbindelse denne testingen endres. NB! Fortecortin® kan fortsatt benyttes til disse testene.

 Last ned binyrebarkutredning for hund, katt og hest [374KB]

Insulinresistens og Metabolsk syndrom hos hest (EMS)

EMS karakteriseres av hyperinsulinemi (insulinresistens), fedme og risiko for å utvikle forfangenhet. Lidelsen har en genetisk disposisjon, og sees hyppigst hos ponnier og visse varmblods hesteraser.

Sentrallaboratoriet tilbyr en rekke hesteprofiler, også «Metabolsk syndrom» som inkluderer analysene: Insulin, Glukose, Fruktosamin, Triglyserider, GGT, Urea, Jern, SAA, og full hematologisk undersøkelse med differensialtelling av leukocytter.

Diagnostikken for hypotyreose utvides med påvisning av antistoffer mot tyreoglobulin (TgAA)

Årsaken til hypotyreose hos hund er vanligvis en immunmediert tyroiditt. Påvisning av antistoffer mot tyreoglobulin hos en klinisk frisk (eutyroid) hund indikerer derfor en økt risiko for å utvikle hypotyreose på et senere stadium. Les mer om TgAA under analyseinformasjon.

Analyse for TgAA utføres i serum. Nødvendig prøvevolum er 0,3 mL.

TGAA

Akuttfaseproteiner SAA (hest, katt) og CRP (hund, gris)

Akuttfaseproteiner er proteiner som øker i serum hos pasienter i den akutte fasen av ulike inflammatoriske lidelser. CRP og SAA er nyttige analyser i tidlig diagnostikk og monitorering av behandlingseffekt ved infeksjoner og betennelser. CRP og SAA har vesentlig bedre sensitivitet og spesifisitet og reagerer raskere på en inflammasjon enn leukocytt tall og senkningsreaksjonen. Ved kroniske inflammatoriske sykdommer er det god korrelasjon mellom sykdomsaktivitet og nivået på disse akuttfaseproteinene.

Analyse for CRP og SAA utføres i serum. Nødvendig prøvevolum er 0,3 mL.

Rekvireres som enkeltanalyser eller i inflammasjonsprofil

Serum protein elektroforese (SPE)

Sentrallaboratoriet har etablert en kapillær metode for serum-protein elektroforese (SPE) som i tillegg til informasjon om de ulike proteinfraksjonene for alle dyrearter (α1, α2, β1, β2, γ) gir et sikrere albumin resultat for storfe, småfe og gris. Sammen med måling av ulike akuttfase proteiner, og en hematologisk undersøkelse gir det gode muligheter for å utrede tilstander som karakteriseres av betennelse og/eller infeksjon.

Serum protein elektroforese kan rekvireres som en enkeltanalyse for alle dyrearter (100,-), eller som en del av en profil for produksjonsdyr. Profil 5 og 6 (KU/SAU/GEIT) og Profil 7 og 8 (GRIS) er blitt utvidet med serum protein elektroforese (SPE).