Category Archives: Analyseinformasjon

ACTH

PPID ble tidligere omtalt som «Equine Cushing» og er en endokrin sykdom som primært ses hos eldre hester. Sykdommens patofysiologi er ikke klarlagt, men settes i sammenheng med redusert dopaminproduksjon i hypotalamus som medfører økt ACTH-produksjon i hypofysen. ACTH stimulerer kortisolutskillelse fra binyrene, men det er imidlertid ikke alle hester med PPID som viser økte kortisolkonsentrasjoner i blodet, derfor anbefales analyse av ACTH.

 

Urea (Urea)

Må ikke forveksles med BUN (Blood Urea Nitrogen) som er et uttrykk for nitrogen innholdet i urea. Enheten for BUN er alltid mg/dL, aldri mmol/L som for urea. Omregningsfaktoren fra BUN (mg/dL) til urea (mmol/L) er 2,14.
Urea syntetiseres i leveren fra ammonium som hovedsakelig stammer fra nedbrytning av kroppsegene aminosyrer eller aminosyrer fra tarmen. Urea utskilles i stor grad over nyrene.
Ved forhøyede konsentrasjoner av urea er det viktig å skille mellom mulige prerenale. renale og postrenale årsaker.

U-Protein:U-Kreatinin (ratio) (U-Prot:U-Kreat)

Beregnet verdi. Når dette forholdet skal beregnes omregnes av praktiske grunner enheten for protein fra g/L til mg/dL og enheten for kreatinin fra umol/L til mg/dL. Etter denne omregningen skal forholdet hos hund normalt være < 0,2. Er forholdet > 1,0 regnes dette som patologisk. Forholdstall mellom 0,2 og 1,0 er vanskelige å tolke. Husk at kvaliteten på urinprøven må være best mulig (midtstrømsurin) og fri for forurensninger.

U-Kreatinin (U-Kreat)

Analyseres sammen med protein i urin for å beregne forholdet mellom kreatinin og protein i urin. Resultatet for urin-protein (i g/L) multipliseres med 100. Resultatet for urin-kreatinin (i µmol/L) multipliseres med 0,0113. Den beregnete verdien for urin-protein deles på den beregnete verdien for urin-kreatinin. Resultatet for normale hunder er < 0,2. Patologiske verdier ligger over 1,0. Resultater mellom 0,2 og 1,0 er i en diagnostisk "grå-sone" og er indikasjon for gjentatt analyse.

U-Protein (U-Prot)

Analyseres sammen med kreatinin i urin for å beregne forholdet mellom kreatinin og protein i urin. Resultatet for urin-protein (i g/L) multipliseres med 100. Resultatet for urin-kreatinin (i µmol/L) multipliseres med 0,0113. Den beregnete verdien for urin-protein deles på den beregnete verdien for urin-kreatinin. Resultatet for normale hunder er < 0,2. Patologiske verdier ligger over 1,0. Resultater mellom 0,2 og 1,0 er i en diagnostisk "grå-sone" og er indikasjon for gjentatt analyse.

Tyroxin-Total T4 (TT4)

Total T4 består av en proteinbundet fraksjon (> 99%) og en ikke-proteinbundet (Fritt T4) fraksjon (< 1 %). Det er den frie fraksjonen (Fritt T4) som er biologisk tilgjengelig. Den proteinbundete fraksjonen er ikke biologisk aktiv og fungerer som et reservoar for den frie fraksjonen. En normal Total T4 konsentrasjon er lite forenlig med hypotyreose hos hund. Er derimot konsentrasjonen av Total T4 subnormal kan dette skyldes lav proteinbinding eller annen sykdom som ikke er direkte relatert til stoffskiftet. Andre tilleggsanalyser (Fritt T4, TSH, kolesterol, hemogram) bør da utføres.

Tyroxin-Fritt T4 (FT4)

Analyseres i serum fra hund og katt. Signifikant redusert konsentrasjon er forenlig med hypotyreose, spesielt ved samtidig forøket konsentrasjon av TSH (og evt. kolesterol). Ved sekundær (hypofysær) hypotyreose (ca. 5 % av hunder med hypotyreose) vil det imidlertid ikke ses en økning i TSH. Ved små avvik fra de oppgitte referansegrensene bør analysene repeteres 4-6 uker senere.