cTSH (cTSH)

Analyseres i serum fra hund og katt. Vil vanligvis være forøket ved primær hypotyreose. Forøkte konsentrasjoner av cTSH kan også sees ved immunologisk betinget hypotyreose der tyroxin kan være bundet til antistoffer. Denne bindingen kan gi enten normale eller for høye målte konsentrasjoner av biologisk utilgjengelig tyroxin (økte konsentrasjoner av både Total T4 og Fritt T4).