Cytologi (Cytologi)

Cytologisk undersøkelse av utstryk fra finnålsbiopsier og vevsvæsker gir i mange tilfeller mye diagnostisk informasjon og prøvetakingen er relativt enkel, lite invasiv og lite ressurskrevende. Tolkningen krever imidlertid lang erfaring. Det er viktig at prøven tas på en slik måte at prøvematerialet er representativt for situasjonen i det vev/organ prøven tas fra.