Diagnostikken for hypotyreose utvides med påvisning av antistoffer mot tyreoglobulin (TgAA)

Årsaken til hypotyreose hos hund er vanligvis en immunmediert tyroiditt. Påvisning av antistoffer mot tyreoglobulin hos en klinisk frisk (eutyroid) hund indikerer derfor en økt risiko for å utvikle hypotyreose på et senere stadium. Les mer om TgAA under analyseinformasjon.

Analyse for TgAA utføres i serum. Nødvendig prøvevolum er 0,3 mL.

TGAA