Posten slår sammen A-post og B-post fra 1.januar 2018

Posten skiller ikke lenger mellom A-prioritet og B-økonomi post. A-post og B-post er slått sammen og skiftet navn til post.

Leveringstiden for all post er to virkedager i hele Norge.

Ved ordinær postgang adresseres sendingen slik;

Sentrallaboratoriet
NMBU-Veterinærhøgskolen
Pb. 8146 Dep.
0033 Oslo

Ekspress over natt er det raskeste alternativet for levering av post til oss.
Les postens direktiver vedrørende ekspress over natt;
www.bring.no/sende/pakker/bedrift-i-norge/hurtig-til-bedrift/endringer-bedriftspakke-ekspress

Ved ekspress over natt adresseres sendingen slik:

Veterinærhøgskolen, NMBU
Sentrallaboratoriet
tlf: 67232020
Bygg 14, 1 etasje
Ullevålsveien 72,
0454 Oslo.

Det er viktig at dere undersøker når posten forlater deres lokale postkontor /post i butikk. Blodprøver som sendes fredag, vil ikke bli levert til oss før mandag.

NMBU jobber med å få en avtale med Bring, men dette er pr. d.d. ikke avklart.

Vi beklager de ulemper dette medfører for våre rekvirenter.