Fibrinogen (FIBR)

Fibrinogen dannes i leveren og er et positivt akuttfaseprotein hos mange dyrearter, men benyttes nå først og fremst hos hest og storfe, hos hest ofte sammen med serum amyloid A, SAA. Forhøyet konsentrasjon av fibrinogen ses ved en rekke tilstander som infeksjoner, parasittoser og ved andre tilstander som gir vevsskade. Fibrinogen responderer senere enn SAA ved en inflammasjon og konsentrasjonen reduseres langsommere etter at inflammasjonstilstanden er opphørt sammenlignet med SAA. Hos hest vil samtidig analyse av både fibrinogen og SAA gi verdifull informasjon om inflammasjonsutviklingen og respons på behandling siden kinetikken for de to akuttfaseproteinene er forskjellig.

NB! Analyser av fibrinogen krever at blodprøven tas i prøveglass tilsatt citrat