Folat

Tarmlidelser
Analyse av folat (også kalt folsyre eller vitamin B9) og B12 kan være til hjelp for å differensiere lidelser i tynntarmen. Reduserte konsentrasjoner av begge relateres til atrofi av tarmvilli. Nedsatt konsentrasjon av folat men normal konsentrasjon av B12 er relatert til patologiske forandringer i «brush borders». Økte konsentrasjoner av folat og redusert konsentrasjon av B12 er relatert til bakteriell overvekst i proksimale del av tynntarmen og ses også ved uttalt eksokrin pankreassvikt.

Fosterutvikling

Folat er også viktig for normal utvikling av fosteret. Dette gjelder især for DNA-syntesen, hvor folat spiller en viktig rolle for enzymet deoxyuridylat, som er hastighetsbegrensende for produksjon av nytt DNA og dermed nye celler. Dette gjør fosteret spesielt utsatt for mangel på folat. Folatmangel kan gi opphav til blant annet pancytopeni med makrocytose (anemi, neutropeni, trombocytopeni) og megaloblastiske forandringer i beinmarg. Hos mennesker har man også observert en sammenheng mellom folatmangel og dystoki.

Preanalytisk påvirkning
Folat er svært lysømfintlig og serum bør oppbevares mørkt og kjølig før analyse. Oppbevaring i romtemperatur og i lys i ett til fire døgn medfører en reduksjon i konsentrasjonen på 20-50 %. Ved oppbevaring nedkjølt og mørkt er stabiliteten god inntil 4 dager.