FT4 og TSH kan analyseres på katt

Profil 16: Thyroidea og Profil: 17 Thyroidea TSH gjelder også for katt