Hematologisk undersøkelse omfatter hematologisk analyse (Advia 2120) med morfologisk vurdering av innsendt fersklaget, lufttørket og ufarget blodutstryk

Sentrallaboratoriet brukes i stor grad for å verifisere patologiske avvik registrert på klinikkens eget hematologiske analyseutstyr. Vi ser at kvaliteten på innsendte blodutstryk er blitt så god at vi kan inkludere morfologisk vurdering i vår hematologiprofil. Morfologisk vurdering av blodutstryk gir verdifull tilleggsinformasjoner når analyse av EDTA blodet gir resultater som indikerer unormale forhold.