Informasjon om referanseområdene

Alle analyselaboratorier oppgir referanseområder som en hjelp til å tolke resultatet når slike referanseområder finnes. Ulike analyselaboratorier vil angi ulike referanseområder for samme parameter dersom analysemetodene er forskjellige.

Referanseområder er også populasjons-relaterte og vil kunne variere mellom geografiske regioner dersom dyrepopulasjonene er forskjellige. Ulike enheter (for eksempel mg/dL og mmol/L) vil også påvirke referanseområder for samme parameter.

Det er bare for de vanligste dyreartene det vil kunne angis referanse-områder da beregningen av slike krever et stort antall prøver fra frise individer. For de dyrearter som det ikke er angitt referanseområder for må resultatene vurderes ut ifra rekvirentens erfaringer eller litteratur angivelser.