Insulin – Hest (INS)

Diabetes mellitus er svært uvanlig hos hest. Insulinresistens er imidlertid vanligere og forekommer ikke sjelden sammen med forfangenhet (Equine metabolic Syndrome, EMS) hos hester og ponnier. Graden av forfangenhet kan variere fra svært lite uttalt til svært uttalt. Ved insulinresistens vil det vanligvis skje et forsøk på kompensatorisk økning i insulinproduksjonen. En markert for høy insulinkonsentrasjon ofte sammen med en forhøyet glukosekonsentrasjon vil derfor være forenlig med insulinresistens. Det er imidlertid viktig at prøven som skal analyseres for insulin fortrinnsvis tas om morgenen etter å ha vært fastet i minimum 6 timer uten tilgang til beite. Dersom hesten lider av akutt forfangenhet kan smerte og stress av den grunn øke insulinkonsentrasjonen i serum. Det er derfor viktig å evaluere insulinkonsentrasjonen også etter at smerten forårsaket av en samtidig forfangenhet har avtatt.