Laktat (Lakt)

Laktat i blodet øker ved kraftig fysisk aktivitet når det ikke er nok oksygen til å forbrenne glukose fullstendig til CO2 og vann. Normalisering skjer imidlertid raskt ved hvile. Ved prøvetaking må bruk av stase reduseres til et minimum. Blodprøven må umiddelbart settes ned i is og snarest kjølesentrifugeres. Ta kontakt med laboratoriet før prøvetakingen dersom målinger av laktat ønskes.