Lipase (Lip)

LIPASE benyttes sammen med AMYLASE som en indikator på pankreatitt hos hund. Normal aktivitet av LIPASE i serum er vanligvis ikke forenlig med akutt pankreatitt. Økt enzymaktivitet av LIPASE er også i motsetning til AMYLASE en god indikator på pankreatitt hos katt.