Ny analysemetode for Zink

Sentrallaboratoriet har skiftet analysemetode for serumanalyse av zink slik at resultatene nå ligger 10-20% lavere enn tidligere, ca. 20% lavere i området under 15 µmol/L og ca. 10 % lavere i området over 15 µmol/L