Ny ledelse ved Sentrallaboratoriet

Det siste året har laboratorieleder Hanne Morberg og laboratoriesjef Stein Istre Thoresen ved Sentrallaboratoriet gått ut i pensjon. Både Hanne og Stein har vært sentrale i å utvikle Sentrallaboratoriet til en moderne lab med høy kompetanse innen veterinær laboratoriemedisin. For å fortsatt kunne tilby laboratorietjenester til interne og eksterne rekvirenter ansetter NMBU Veterinærhøgskolen ny laboratorieleder og laboratoriesjef. I en periode vil fakultetet også bidra med ekstra støtte slik at vi opprettholder høy faglig kvalitet og kan videreutvikle våre analyser i tråd med nye behov.

Hanne Elisabeth Lunde er ny laboratorieleder ved Sentrallaboratoriet fra 1. februar. Hanne har tidligere jobbet som ledende fagbioingeniør i hematologi ved Lovisenberg Diakonale Sykehus og fullførte nylig Master i biomedisin ved OsloMet med masteroppgave innen hematologi. Simen Foyn Nørstebø er ny laboratoriesjef fra 1. april. Simen er utdannet veterinær fra Norges veterinærhøgskole med PhD i bakteriologi. De siste årene har han jobbet med forskning, undervisning, og etablering av nye laboratoriefasiliteter ved Veterinærhøgskolen. Simen er opptatt av at forskning, undervisning og andre tjenester vi utfører ved Veterinærhøgskolen skal være av en slik kvalitet og relevans at vårt campus på Ås fortsetter å være veterinærfagenes naturlige midtpunkt i Norge.

Sammen søker Hanne og Simen å bevare den høye kvaliteten på analyser som utføres ved Sentrallaboratoriet og fortsette å gi gode råd om prøvetaking, analysevalg og tolkning av prøvesvar. De ønsker også å styrke samarbeidet med ulike fagmiljøer her på Veterinærhøgskolen. Flyttingen til Ås har bragt faggruppene våre tettere sammen og bidratt til en solid oppgradering av laboratoriefasilitetene våre. Ved å utnytte mulighetene som ligger i dette tar Sentrallaboratoriet sikte på å videreutvikle tjenestene våre både for hest, produksjonsdyr, familiedyr og fisk.