Nye analyser – Vit B12 og Folat

Analyse av vit B12 og folat kan være til hjelp for å differensiere lidelser i tynntarmen. Sammen med TLI kan folat og B12 også utfylle bildet ved en eksokrin pankreassvikt. Det er derfor mulig å rekvirere disse tre analysene i en egen profil til redusert pris. Se under analyseinformasjon for mer informasjon om disse analysene.

Folat er svært lysømfintlig og serum bør oppbevares mørkt og kjølig før analyse. Ved oppbevaring nedkjølt og mørkt er stabiliteten god inntil 4 dager. En stabilitetsundersøkelse vi har utført, viser at konsentrasjonen reduseres 20-50 % ved oppbevaring i romtemperatur og lyst i 1 – 4 døgn. Ved påvisning av lave konsentrasjoner må derfor oppbevaringsmåte og tid fra uttak til analyse tas med i vurderingen.