Nye postrutiner tilgjengelig ved innsending av prøver til Sentrallaboratoriet

Postens rutineendringer fra 01.01.2018 har dessverre medført en del misnøye med prøvenes leveringstid. Vi vil derfor opplyse om tre ulike leveringsalternativer dere nå kan benytte;

Alternativ 1.) Ferdigfrankerte konvolutter: Forsendelsestid: 2-3 virkedager.
Porto dekkes av Sentrallaboratoriet som tidligere.

Alternativ 2.) Returservice-Bedriftspakke: Forsendelsestid: 1-2 dag sør for Trondheim,
2-4 dager nord for Trondheim.

For mer informasjon, se: https://www.bring.no/radgivning/sende-noe/klargjoring/fremforingstider-pakker-og-gods

Porto vil være kr 110,- per sending inntil 1 kg som da kan inneholde flere prøver.

Vi fakturerer klinikk/veterinær månedsvis for antall sendinger.

Fremgangsmåte:

  1. Gå inn på https://www.bring.no/retur/
  2. Tast inn autorisasjonskode: 10020453071
  3. Fyll inn avsenderinformasjon
  4. Klikk på «Generer returetikett»
  5. Bruk en egnet konvolutt (NB! Ikke ferdigfrankert brun konvolutt)
  6. Forsendelsen leveres på postkontor/Post i butikk innen lokale tidsfrister.

Alternativ 3.) Ekspress over natt: Forsendelsestid: 1-2 dager.
For mer informasjon, se: https://www.posten.no/sende/pakke/ekspress-over-natten
Porto betales ved innlevering av forsendelsen til postkontor/Post i butikk innen lokale tidsfrister.

Vi arbeider med å finne raskere og rimeligere alternativer. Vi håper derfor at de ovennevnte alternativene kan bli supplert med kurérservice når NMBU­-Veterinærhøgskolen og Veterinæinstituttet har fullført anbudsprosessen for dette.