Nytt instrument på Sentrallaboratoriet, CellaVision DM 1200 for digital vurdering av morfologi

CellaVision DM 1200 Vet
CellaVision DM 1200 Vet Kilde: CellaVision

Cellavision DM 1200 Vet vil være et supplement til mikroskopi, og vil sikre kvaliteten på de morfologiske vurderingene som gjøres av innsendte, fersklagede blodutstryk. Det er derfor viktig at de blodutstrykene vi mottar også kan avleses av dette instrumentet, og ikke bare i mikroskop.

 

 

Forutsetninger for dette er:

1. Blodutstryk må lages på slepne objektglass med avkuttede hjørner, se figur under.

 

Slepne objektglass med avkuttede hjørner

 

2. Blodutstryk må være av god kvalitet

Blodutstryket skal dekke ca. 2/3 av objektglasset, ha en avrundet ende og jevn tykkelse.
Blodutstrykene på bildet under er alle eksempler på velegnede utstryk til bruk på Cellavision.
Linjen i bildet representerer startpunktet for CellaVisions analyse

Godkjente blodutstryk til CellaVision

 

Noen tips for å lage gode blodutstryk:

Glasset man stryker ut med, må være noe smalere enn det man stryker ut på.
Blodet skal ligge bak utstryksglasset og trekkes ut.

[row ]

[col span=»1/3″ ]
(fig.1)

[/col]
[col span=»1/3″ ]
(fig.2)

[/col]
[col span=»1/3″ ]
(fig.3)

[/col]

[/row]

[row ]

[col span=»1/3″ ]
fig1-utstryk

[/col]
[col span=»1/3″ ]
fig2-utstryk

[/col]
[col span=»1/3″ ]
fig3-utstryk

[/col]

[/row]

[row ]

[col span=»1/3″ ]
Legg en liten bloddråpe ca 1 cm fra skrivefeltet på objektglasset.

[/col]
[col span=»1/3″ ]
Plasser utstryksglasset foran bloddråpen og før det tilbake til det treffer bloddråpen.

[/col]
[col span=»1/3″ ]

Vent til blodet spres langs enden av utstryksglasset og stryk/trekk deretter blodet ut med en jevn, rask bevegelse.

[/col]

[/row]

Blodutstrykene skal lufttørres raskt.

Blodutstryket bør stort sett bli like tynne, uavhengig av blodprøven. Hvis det foreligger en anemi («tynt» blod), må vinkelen mellom utstryksglasset og objektglasset økes. Er derimot blodet tykt (hemokonsentrasjon), må vinkelen reduseres.

 

På bildet under vises eksempler på blodutstryk som er uegnet for Cellavision.

 

Slepne objektglass og transporthylser til objektglass kan bestilles her på nettsiden under bestilling av materiell.