Nytt laboratoriedatasystem, inkludert Webportal, på Sentrallaboratoriet

Sentrallaboratoriet vil i løpet av høsten innføre mulighet for å rekvirere analyser via en Webportal, samtidig som vi skifter ut vårt interne laboratoriedatasystem. Rekvirering via Webportalen vil være en enkel og brukervennlig form for elektronisk rekvirering, og en veiledning bli sendt ut i forkant av implementeringen. Oppstart vil skje i løpet av høsten. I Webportalen vil det både være mulig å rekvirere analyser for en pasientprøve og sjekke når prøven er mottatt på Sentrallaboratoriet. Hver rekvirent vil ha tilgang til «sine» analyseresultater, og de vil være tilgjengelige som en PDF-fil i Webportalen så snart analysene er utført og kvalitetskontrollen godkjent. I tillegg vil den samme PDF-filen sendes til den e-postadressen du har oppgitt.

 

Nytt laboratoriedatasystem for Sentrallaboratoriet

Samtidig som Webportalen lanseres, vil Sentrallaboratoriet bytte laboratoriedatasystem (LIMS). Som kunde vil du ikke merke forskjell – bortsett fra et nytt utseende på svarrapporten og fakturaene.

Vi gjør oppmerksom på at muligheten til å bestille analyser direkte fra Sanimalis/ProfVet vil opphøre samtidig som Webportalen blir tilgjengelig. Er du Vetservebruker, vil det ikke bli noen endringer.

Det vil, som nå, alltid være mulig å fylle ut en rekvisisjon manuelt og sende den sammen med prøven i posten til Sentrallaboratoriet.

Hvis du allerede nå vet at du vil benytte deg av mulighetene i Webportalen, ber vi deg ta kontakt på s-lab@nmbu.no, så vil vi sende brukernavn og passord når det nærmer seg oppstart.

Sentrallaboratoriet kommer tilbake med mer informasjon når implementeringen nærmer seg, og ser fram til en forbedret service for prøverekvirering og svarformidling.