Nytt laboratoriesystem f.o.m mandag 25 november

Etter hvert vil det innføres en mulighet til å rekvirere analyser via en Webportal. Vi gjør oppmerksom på at muligheten til å rekvirere analyser direkte fra Sanimalis/ProfVet til Sentrallaboratoriet vil opphøre, derfor vil prøvesvar bli sendt på mail som dere oppgir på rekvisisjonen fom. mandag 25 november.

 

Rekvisisjon kan printes ut på våre hjemmesider, link under:

https://www.sentrallaboratoriet.no/wp-content/uploads/rekv-standard-2018-4.pdf

 

Svarrapporten vil få ny design, men inneholde de samme opplysningene som nå.
Svartiden kan bli noe forlenget den første uken, men vi skal gjøre vårt ytterste for å unngå det.

Alle veterinærer vil få sine brukernavn og passord til Webportalen når det nærmer seg oppstart.

Dersom du eller klinikken ønsker brukernavn og passord til webportalen, send oss en mail med mobilnummer (her får du tilsendt passord), faktura adr., klinikk og navn på veterinær.