Om Sentrallaboratoriet

Sentrallaboratoriet har høy kompetanse og lang erfaring innen veterinærmedisinsk laboratoriemedisin. Høykapasitets moderne analyseutstyr og et laboratorieinformasjonssystem (LIMS) muliggjør raske kvalitetssikrede analysesvar samme dag som prøven er mottatt for de fleste analysene. Sentrallaboratoriet er en viktig del av Seksjon for klinisk patologi og bidrar med viktig kompetanse, analysesvar og prøvematerialer til støtte for undervisning og forskning.

Sentrallaboratoriets hovedoppgaver er:

  • Utføre klinisk-kjemiske, hematologiske og endokrinologiske analyser i pasientprøver rekvirert fra NMBU-Veterinærhøgskolens klinikker og private veterinærpraksiser i hele landet.
  • Være en attraktiv samarbeidspartner for interne og eksterne forskningsmiljøer (som arbeider med prosjekter som omfatter veterinærmedisinsk klinisk patologi).
  • Bygge opp «Biobanker» med data og prøvemateriale som analyseaktiviteten genererer og som er et viktig grunnlag for undervisning og forskning både i regi av Seksjon for klinisk patologi og andre samarbeidspartnere.
  • Gi rekvirenter og forskningsmiljøer råd om prøvetaking, analysevalg og tolkning av prøvesvar.
  • Utdanne europeiske spesialister i veterinærmedisinsk klinisk patologi som eneste laboratorium i Norge godkjent av European College of Veterinary Clinical Pathology (ECVCP) til dette formålet.