Priser profiler

Gjeldende fra 25.11.2019
(Priser oppgitt i NOK ekskl. mva.)
Priser NOK ekskl. mva.
HUND og KATT (stor)
620,-
ENZYMERAST, ALT, AP, CK, Amy, Lip
METABOLITTERTprot, Alb, Glob, A:G, Urea, Kreat, Tbili, GS, Glu, Kol
AKUTTFASE PROTEINERCRP, SAA
MINERALERCa, P, Na, K, Na:K, Cl
HEMATOLOGIHematologi med diff.telling og morf
HUND og KATT (liten)
360,-
ENZYMERALT, AP
METABOLITTERTprot, Alb, Glob, A:G, Urea, Kreat, GS
AKUTTFASE PROTEINERCRP, SAA
MINERALERCa
HEMATOLOGIHematologi med diff.telling og morf
HEST (Utredning stor)
610,-
ENZYMERAST, AP, CK, GD, GGT
METABOLITTERTprot, Alb, Glob, A:G, Urea, Kreat, Tbili, Glu
AKUTTFASE PROTEINERSAA
MINERALERCa, P, Mg, Na, K, Cl
HEMATOLOGIHematologi med diff.telling og morf
HEST (Utredning liten)
375,-
ENZYMERAST, CK, GGT
METABOLITTERTprot, Alb, Glob, A:G, Urea
AKUTTFASE PROTEINERSAA
MINERALERP
HEMATOLOGIHematologi med diff.telling og morf
HEST (Trening)
330,-
ENZYMERAST, AP, CK
METABOLITTERTprot, Alb, Glob, A:G, Tbili
AKUTTFASE PROTEINERSAA
HEMATOLOGIHematologi med diff.telling og morf
HEST (Metabolsk syndrom)
600,-
ENZYMERGGT
METABOLITTERGlu, Fruk, TG, Urea
AKUTTFASE PROTEINERSAA
MINERALERFe
ENDOKRINOLOGIInsulin
HEMATOLOGIHematologi med diff.telling og morf
KU/SAU/GEIT (stor)
480,-
ENZYMERAST, CK, GD, GGT
METABOLITTERTprot, Urea, Kreat, Tbili, Glu, HBA
SPE (ELFO)Alb, globuliner (α1, α2, β1, β2, γ), A/G
MINERALERCa, Mg, P
HEMATOLOGIHematologi med diff.telling og morf
KU/SAU/GEIT (liten)
365,-
ENZYMERAST, CK, GD
METABOLITTERTprot, Urea, HBA
SPE (ELFO)Alb, globuliner (α1, α2, β1, β2, γ), A/G
MINERALERCa, Mg, P
HEMATOLOGIHem. med diff. telling
GRIS (stor)
470,-
ENZYMERAST, AP, CK, GD, GGT
METABOLITTERTprot, Urea, Kreat, Tbili, Glu, Kol
SPE (ELFO)Alb, globuliner (α1, α2, β1, β2, γ), A/G
MINERALERCa, P
HEMATOLOGIHematologi med diff.telling og morf
GRIS (liten)
370,-
ENZYMERAST, AP, CK
METABOLITTERTprot, Urea, Kreat, Tbili
SPE (ELFO)Alb, globuliner (α1, α2, β1, β2, γ), A/G
MINERALERCa, P
HEMATOLOGIHematologi med diff.telling og morf
INFLAMMASJON (hest/katt)
415,-
METABOLITTERTprot
SPE (ELFO)Alb, globuliner (α1, α2, β1, β2, γ), A/G
ANDRE ANALYSERSAA
MINERALERFe
HEMATOLOGIHematologi med diff.telling og morf
INFLAMMASJON (hund/gris)
360,-
METABOLITTERTprot
SPE (ELFO)Alb, globuliner (α1, α2, β1, β2, γ), A/G
ANDRE ANALYSERCRP
MINERALERFe
HEMATOLOGIHematologi med diff.telling og morf
NYRER
200,-
METABOLITTER:Tprot, Alb, Glob, Urea, Kreat
MINERALER:Ca, P, Na, K, Cl
LEVER
200,-
ENZYMER:AST, ALT, AP, GD, GGT
METABOLITTER:Tprot, Alb, Glob, Tbili, GS
PANCREAS
150,-
ENZYMER:AP, Amy, Lip
METABOLITTER:Ura, Glu
PANCREAS m/TLI
380,-
ENZYMER:AP, Amy, Lip, TLI
METABOLITTER:Urea, Glu
VitB12– FOLAT – TLI (hund)
465,-
GASTROINTESTINALSTATUS
170,-
ENZYMER:Amy, Lip
METABOLITTER:Tprot, Alb, Glob, Urea, Kreat, Glu
VÆSKE-/ELEKTROLYTTSTATUS
185,-
METABOLITTER:Tprot, Alb, Glob
MINERALERCa, P, Na, K, Cl
DIABETES
285,-
ENZYMER:ALT, AP
METABOLITTER:Tprot, Alb, Glob, Glu, Fruk, Tbili, Kol, GS
MINERALER:Na, K, Cl
THYROIDEA (hund/katt)
285,-
METABOLITTER:Kol
ENDOKRINOLOGI:TT4, FT4
THYROIDEA TSH (hund/katt)
550,-
METABOLITTER:Kol
ENDOKRINOLOGI:TT4, FT4, cTSH