Prisliste profiler

Prisliste gjelder fra 25. november 2019

Last ned prisliste for profiler (PDF-2021-1)

Profil Pris (NOK ekskl. mva.)
HUND og KATT (stor) 
620,-
ENZYMERAST, ALT, AP, CK, Amy, Lip 
METABOLITTERTprot, Alb, Glob, A:G, Urea, Kreat, Tbili, GS, Glu, Kol 
AKUTTFASE PROTEINERCRP, SAA 
MINERALERCa, P, Na, K, Na:K, Cl 
HEMATOLOGIHematologi med diff.telling og morf 
HUND og KATT (liten) 360,-
ENZYMERALT, AP 
METABOLITTERTprot, Alb, Glob, A:G, Urea, Kreat, GS 
AKUTTFASE PROTEINERCRP, SAA 
MINERALERCa 
HEMATOLOGIHematologi med diff.telling og morf 
HEST (Utredning stor) 610,-
ENZYMERAST, AP, CK, GD, GGT 
METABOLITTERTprot, Alb, Glob, A:G, Urea, Kreat, Tbili, Glu 
AKUTTFASE PROTEINERSAA 
MINERALERCa, P, Mg, Na, K, Cl 
HEMATOLOGIHematologi med diff.telling og morf 
HEST (Utredning liten) 375,-
ENZYMERAST, CK, GGT 
METABOLITTERTprot, Alb, Glob, A:G, Urea 
AKUTTFASE PROTEINERSAA 
MINERALERP 
HEMATOLOGIHematologi med diff.telling og morf 
HEST (Trening) 330,-
ENZYMERAST, AP, CK 
METABOLITTERTprot, Alb, Glob, A:G, Tbili 
AKUTTFASE PROTEINERSAA 
HEMATOLOGIHematologi med diff.telling og morf 
HEST (Metabolsk syndrom) 600,-
ENZYMERGGT 
METABOLITTERGlu, Fruk, TG, Urea 
AKUTTFASE PROTEINERSAA 
MINERALERFe 
ENDOKRINOLOGIInsulin 
HEMATOLOGIHematologi med diff.telling og morf 
KU/SAU/GEIT (stor) 480,-
ENZYMERAST, CK, GD, GGT 
METABOLITTERTprot, Urea, Kreat, Tbili, Glu, HBA 
SPE (ELFO)Alb, globuliner (α1, α2, β1, β2, γ), A/G 
MINERALERCa, Mg, P 
HEMATOLOGIHematologi med diff.telling og morf 
KU/SAU/GEIT (liten) 365,-
ENZYMERAST, CK, GD 
METABOLITTERTprot, Urea, HBA 
SPE (ELFO)Alb, globuliner (α1, α2, β1, β2, γ), A/G 
MINERALERCa, Mg, P 
HEMATOLOGIHem. med diff. telling 
GRIS (stor) 470,-
ENZYMERAST, AP, CK, GD, GGT 
METABOLITTERTprot, Urea, Kreat, Tbili, Glu, Kol 
SPE (ELFO)Alb, globuliner (α1, α2, β1, β2, γ), A/G 
MINERALERCa, P 
HEMATOLOGIHematologi med diff.telling og morf 
GRIS (liten) 370,-
ENZYMERAST, AP, CK 
METABOLITTERTprot, Urea, Kreat, Tbili 
SPE (ELFO)Alb, globuliner (α1, α2, β1, β2, γ), A/G 
MINERALERCa, P 
HEMATOLOGIHematologi med diff.telling og morf 
INFLAMMASJON (hest/katt) 415,-
METABOLITTERTprot 
SPE (ELFO)Alb, globuliner (α1, α2, β1, β2, γ), A/G 
AKUTTFASE PROTEINERSAA 
MINERALERFe 
HEMATOLOGIHematologi med diff.telling og morf 
INFLAMMASJON (hund/gris) 360,-
METABOLITTERTprot 
SPE (ELFO)Alb, globuliner (α1, α2, β1, β2, γ), A/G 
AKUTTFASE PROTEINERCRP 
MINERALERFe 
HEMATOLOGIHematologi med diff.telling og morf 
NYRER 200,-
METABOLITTER:Tprot, Alb, Glob, Urea, Kreat 
MINERALER:Ca, P, Na, K, Cl 
LEVER 200,-
ENZYMER:AST, ALT, AP, GD, GGT 
METABOLITTER:Tprot, Alb, Glob, Tbili, GS 
PANCREAS 150,-
ENZYMER:AP, Amy, Lip 
METABOLITTER:Ura, Glu 
PANCREAS m/TLI 380,-
ENZYMER:AP, Amy, Lip, TLI 
METABOLITTER:Urea, Glu 
VitB12– FOLAT – TLI (hund) 465,-
&  
GASTROINTESTINALSTATUS 170,-
ENZYMER:Amy, Lip 
METABOLITTER:Tprot, Alb, Glob, Urea, Kreat, Glu 
VÆSKE-/ELEKTROLYTTSTATUS 185,-
METABOLITTER:Tprot, Alb, Glob 
MINERALERCa, P, Na, K, Cl 
DIABETES 285,-
ENZYMER:ALT, AP 
METABOLITTER:Tprot, Alb, Glob, Glu, Fruk, Tbili, Kol, GS 
MINERALER:Na, K, Cl 
THYROIDEA (hund/katt) 285,-
METABOLITTER:Kol 
ENDOKRINOLOGI:TT4, FT4 
THYROIDEA TSH (hund/katt) 550,-
METABOLITTER:Kol 
ENDOKRINOLOGI:TT4, FT4, cTSH