Prisøkning gjeldende fra 1. februar 2023

Med bakgrunn i endring av konsumprisindeksen det siste året varsler Sentrallaboratoriet ved NMBU Veterinærhøgskolen en prisøkning tilsvarende dette fra 1. februar 2023. Grunnlaget er hentet fra Statistisk sentralbyrås nettsider (https://www.ssb.no/kpi). Prisendringen gjelder alle analyser og profiler vi tilbyr hos oss.