Prøvetakingsrutiner

Gjennomtenkte og effektive prøvetakingsrutiner er avgjørende for kvaliteten på analysesvaret

En prøve skal i utgangspunktet være representativ for situasjonen hos det individet prøven tas fra, og denne skal bevares helt frem til analysetidspunktet. Innfris ikke dette kravet vil prøven kunne gi grunnlag for å trekke gale konklusjoner. Send gjerne mer prøvemateriale enn det som er strengt tatt nødvendig. Det er lettere å bevare prøvens representativitet i et større prøvevolum. Restvolum av blodprøver kan bli brukt i anonymisert form til forskning og undervisning. Ta gjerne kontakt med oss vedrørende prøvetaking.

Unngå koagel og hemolyse i blodprøven

Riktig forhold mellom antikoagulant og prøvemengde, samt at blodprøven blandes etter uttak noen ganger er viktig for å unngå koagel. Temperatur prøven utsettes for frem til analyse. Blodprøver til hematologisk undersøkelse (EDTA-blod) må ikke sendes nedkjølt med is (øker faren for hemolyse).

Prøvemateriale og mengde Klinisk kjemi Prøvemateriale: Serum Prøvevolum: Minimum 0,5 ml For enkeltanalyser kan vi analysere på mindre volum, men vær oppmerksom på at noen manuelle analyser krever større prøvemengde (se merknader nedenfor). Hematologi Prøvemateriale: EDTA-blod Prøvevolum: Minimum 1,0 ml EDTA rørene må fylles til avmerket nivå for å få riktig forhold mellom EDTA og blod. Vi anbefaler å sende både EDTA-blod, og fersklaget, lufttørket og ufarget blodutstryk .

Merknader til følgende analyser

ACTH ved mistanke om PPID hos hest Ta en blodprøve tilsatt EDTA tidlig om morgenen i begynnelsen av uken, fortrinnsvis mandag eller tirsdag. Det er ikke et krav om at hesten må være fastet såfremt det ikke også skal analyseres for insulin og glukose. Sentrifuger EDTA-blodet innen 2 timer og frys ned plasma. Oppbevar prøvene kjølig fram til nedfrysing. Deretter kan EDTA-plasma sendes til Sentrallaboratoriet for ACTH-analyse på to måter;

  1. Som vanlig post. EDTA-plasmaet vil da tine under transporten. Siden ACTH-konsentrasjonen synker i romtemperatur forventes det at konsentrasjonen er 5-30 % lavere etter to døgn som ordinær postforsendelse. Dette tas med i vurderingen når analysesvaret mottas. Optimalt er det også her å legge ved et kjøleelement, spesielt om sommeren da forsendelsen kan utsettes for høye temperaturer.
  2. Ekspress over natten. Dersom et mer eksakt analyseresultat er ønskelig, sendes EDTA-plasma nedfryst med kjøleelement som «ekspress, over natten».

NB! Angi på rekvisisjonen tidspunktet for prøvetaking og for nedfrysing.

Alkalisk fosfatase-Varmebehandlet (AP-V): Min mengde serum: 0,6 ml.
Trypsin-like-immunoreactivity (TLI): Analyseres for hund
Vitamin B12 (B12): Analyseres for hund
Folat: Analyseres for hund
Frie fettsyrer (FFS): Sentrifugeres så raskt som mulig og sendes frossent/nedkjølt
Glukose (Glu): Prøven må sentrifugeres innen 1 time etter at prøven er tatt
Sink (Zn): Min mengde serum: 0,25 ml
Tyroxin-Fritt T4 (FT4 ): Analyseres for hund og katt
cTSH: Analyseres for hund og katt
Tyreoglobulin antistoffer (TgAA ): Analyseres for hund
C-reaktivt protein (CRP): Analyseres for hund og gris
S-Amyloid A (SAA): Analyseres for hest og katt
Urinstein: Undersøkelsen krever at konkrementene er makroskopisk synlige, minst 50mg.
Urinundersøkelse: Vi utfører ikke vanlige urinundersøkelse.  

Last ned binyrebarkutredning hos hund, katt og hest

Binyrebarkutredning for hund, katt og hest [374KB]