Prøvetakingsrutiner

Gjennomtenkte og effektive prøvetakingsrutiner er avgjørende for kvaliteten på analysesvaret. En prøve skal i utgangspunktet være representativ for situasjonen hos det individet prøven tas fra, og denne skal bevares helt frem til analysetidspunktet. Innfris ikke dette kravet vil prøven kunne gi grunnlag for å trekke gale konklusjoner. Send gjerne mer prøvemateriale enn det som er strengt tatt nødvendig. Det er lettere å bevare prøvens representativitet i et større prøvevolum. Restvolum av blodprøver kan bli brukt i anonymisert form til forskning og undervisning.

Ta gjerne kontakt med oss vedrørende prøvetaking.

 

Blodprøver generellt

Riktig prøvetakingsutstyr, eventuelt valg av antikoagulant (pass på at forholdet mellom antikoagulant og prøvemengde er riktig).Temperatur prøven utsettes for frem til analyse. Blodprøver til hematologisk undersøkelse (EDTA-blod) må ikke sendes nedkjølt med is (øker faren for hemolyse).

 

Prøvemateriale og mengde

Klinisk kjemi
Prøvemateriale: Serum
Prøvevolum: Minimum 0,5 ml

For enkeltanalyser kan vi analysere på mindre volum, men vær oppmerksom på at noen manuelle analyser krever større prøvemengde (se merknader nedenfor).

Hematologi
Prøvemateriale: EDTA-blod
Prøvevolum: Minimum 1,0 ml

EDTA rørene må fylles til avmerket nivå for å få riktig forhold mellom EDTA og blod. Vi anbefaler å sende både EDTA-blod, og fersklaget, lufttørket og ufarget blodutstryk .

 

Merknader til følgende analyser

ACTH ved mistanke om PPID hos hest
Ta en blodprøve tilsatt EDTA tidlig om morgenen i begynnelsen av uken, fortrinnsvis mandag eller tirsdag. Det er ikke et krav om at hesten må være fastet såfremt det ikke også skal analyseres for insulin og glukose.
Sentrifuger EDTA-blodet innen 2 timer og frys ned plasma. Oppbevar prøvene kjølig fram til nedfrysing.

Deretter kan EDTA-plasma sendes til Sentrallaboratoriet for ACTH-analyse på to måter;

  1. Som vanlig post (2 døgn)
    EDTA-plasmaet vil da tine under transporten. Siden ACTH-konsentrasjonen synker i romtemperatur forventes det at konsentrasjonen er 5-30 % lavere etter to døgn som ordinær postforsendelse. Dette tas med i vurderingen når analysesvaret mottas. Optimalt er det også her å legge ved et kjøleelement, spesielt om sommeren da forsendelsen kan utsettes for høye temperaturer.
  2. Ekspress over natten.
    Dersom et mer eksakt analyseresultat er ønskelig, sendes EDTA-plasma nedfryst med kjøleelement som «ekspress, over natten».

NB! Angi på rekvisisjonen tidspunktet for prøvetaking og for nedfrysing.

Alkalisk fosfatase-Varmebehandlet (AP-V): Min mengde serum: 0,6 ml.

Trypsin-like-immunoreactivity (TLI): Analyseres for hund

Vitamin B12 (Vit B12): Analyseres for hund

Folat: Analyseres for hund

Ammoniakk (NH3): EDTA-blod må bringes på is til laboratoriet innen 30 min. etter uttak

Frie fettsyrer (FFS): Sentrifugeres så raskt som mulig og sendes frossent/nedkjølt

Glukose (Glu): Prøven må sentrifugeres innen 1 time etter at prøven er tatt

Sink (Zn): Min mengde serum: 0,25 ml

Tyroxin-Fritt T4 (FT4 ): Analyseres for hund og katt

cTSH: Analyseres for hund og katt

Tyreoglobulin antistoffer (TgAA ): Analyseres for hund

C-reaktivt protein (CRP): Analyseres for hund og gris

S-Amyloid A (SAA): Analyseres for hest og katt

Urinstein: Undersøkelsen krever at konkrementene er makroskopisk synlige, minst 50mg.

Urinundersøkelse: Vi utfører ikke vanlige urinundersøkelse.

 

Last ned binyrebarkutredning hos hund, katt og hest

Binyrebarkutredning for hund, katt og hest [374KB]