Sentrallaboratoriet får ny postadresse fra 1. mai 2018

Den nye postadressen er:

Sentrallaboratoriet
NMBU Veterinærhøgskolen
Postboks 369 Sentrum
0102 Oslo

 

NB! Leveringsadressen er den samme: Ullevålsveien 72 (Bygg 14, 1.etg.), 0454 Oslo