Sentrallaboratoriet kan nå tilby de fleste analyser igjen

Sentrallaboratoriet har flyttet inn i nye, moderne lokaler i Veterinærbygget på NMBU-Veterinærhøgskolen på Ås.

Hematologiske og immunologiske analyser (bl.a. hormoner), serum-kapillærelektroforeseanalyse, TgAA og insulin utføres som tidligere. Med vårt nye klinisk-kjemiske analyseinstrument kan vi nå utføre de fleste analyser med unntak av fruktosamin, NH3 og sink. For disse 3 analysene gjenstår noe kvalitetssikringsarbeid, som vi håper vil være ferdig før påske.

Dere som sender prøver til Sentrallaboratoriet er viktige for NMBU-Veterinærhøgskolen og vi håper på et fortsatt godt samarbeid.

Vår nye postadresse er:
Sentrallaboratoriet
NMBU Veterinærhøgskolen
Postboks 5003
1432 Ås

Leveringsadresse for «ekspress over natt»:
NMBU Veterinærhøgskolen – Sentrallaboratoriet
(v/ Cathrine Bärwald)
Varelevering A
Oluf Thesens Vei 22
1433 ÅS

Viktig: Merk pakken med «Kjølevare» eller «Frys».

Prøver kan leveres direkte til Servicetorget,
Hippocampus (Hi), Veterinærbygningen, Etasje 1

Hovedinngang fra Elizabeth Stephansens vei 15
Telefon Servicetorget: (+47) 67 23 00 00

Kart: MazeMap