Sentrallaboratoriet tilbyr igjen fruktosaminanalyse

Sentrallaboratoriet tilbyr igjen analyse for fruktosamin i serum eller heparinplasma. Referanseområdene for hund og katt er nå lavere enn tidligere, spesielt for hund. Patologisk høye konsentrasjoner forbundet med ubehandlet og dårlig kontrollert diabetes mellitus er imidlertid på samme nivå som tidligere. Referanseområde fruktosamin hund: 160-230 µmol/L. Referanseområde fruktosamin katt: 140-260 µmol/L.