Sentrallaboratoriet tilbyr ikke lenger cytologisk diagnostikk av finnålsbiopsier og væsker

Vi vil fortsatt tilby hematologi med morfologisk vurdering, klinisk kjemi og endokrinologi og satser på å utvikle oss ytterligere på disse områdene.

Siste mulighet for innsending av cytologiske prøver var 15. juli 2016.