Sentrallaboratoriet tilbyr nå analyse av ACTH ved mistanke om PPID hos hest

Sentrallaboratoriet tilbyr nå et bredt spekter av kvalitetssikrede analyser med raske svar til hjelp i utredning av PPID (Pituitary pars intermedia dysfunction) og EMS  (Equine Metabolic Syndrome).
PPID ble tidligere omtalt som «Equine Cushing» og er en endokrin sykdom som primært ses hos eldre hester. Sykdommens patofysiologi er ikke klarlagt, men settes i sammenheng med redusert dopaminproduksjon i hypotalamus som medfører økt ACTH-produksjon i hypofysen. ACTH stimulerer kortisolutskillelse fra binyrene, men det er imidlertid ikke alle hester med PPID som viser økte kortisolkonsentrasjoner i blodet, derfor anbefales analyse av ACTH. Sentrallaboratoriet tilbyr nå analyse av ACTH ved mistanke om PPID.

Prøvetaking for ACTH-analyse:

Ta en blodprøve tilsatt EDTA tidlig om morgenen i begynnelsen av uken, fortrinnsvis mandag eller tirsdag. Det er ikke et krav om at hesten må være fastet såfremt det ikke også skal analyseres for insulin og glukose. Sentrifuger EDTA-blodet innen 2 timer, pipetter plasma i et glass uten tilsetning og frys ned. Oppbevar prøvene kjølig fram til nedfrysing. Deretter kan EDTA-plasma sendes til Sentrallaboratoriet for ACTH-analyse på to måter;

  1. Som vanlig post. EDTA-plasmaet vil da tine under transporten. Siden ACTH-konsentrasjonen synker i romtemperatur forventes det at konsentrasjonen er 5-30 % lavere etter to døgn som ordinær postforsendelse. Dette tas med i vurderingen når analysesvaret mottas. Optimalt er det også her å legge ved et kjøleelement, spesielt om sommeren da forsendelsen kan utsettes for høye temperaturer.
  2. Ekspress over natten. Dersom et mer eksakt analyseresultat er ønskelig, sendes EDTA-plasma nedfryst med kjøleelement som «ekspress, over natten».

NB! Angi på rekvisisjonen tidspunktet for prøvetaking og for nedfrysing.

Referanseområde for ACTH:
November-juli: < 7 pmol/L
August-oktober: < 11 pmol/L

Pris: 470,- eks. mva.
ACTH analyseres daglig ved Sentrallaboratoriet