Svarrutiner

Sentrallaboratoriet legger stor vekt på å sende ut analysesvar så raskt som mulig. Prøver som kommer inn til laboratoriet før kl. 11.30 (15. mai -14. september: kl. 11.00) blir normalt analysert og besvart samme ettermiddag.

Når alle resultater foreligger, genereres en rapport der hver analyse angis med analysenavn, enhet og referanseområde (såfremt det er etablert et referanseområde). Noen analysesvar er av en slik art at de vil følge som vedlegg. Dette gjelder serum protein elektroforese (SPE).

Svarrapport blir kun sendt veterinær da tolking av analyseresultater alltid må gjøres i sammenheng med det kliniske bildet.

Dersom rekvisisjonen er sendt elektronisk fra ”Profvet Clinic/Smådyr” sendes resultatene med grafiske utskrifter direkte inn i pasientens journal. Hvis rekvirenten er Vetserve-kunde, kan digitale prøvesvar kobles direkte mot journal.

Alle andre kan få resultatene med grafiske utskrifter tilbake som et vedlegg (pdf-fil) til e-post.

Det er fortsatt mulig å motta resultatene på faks, men nå ved hjelp av en e-faks funksjon.

Analyseresultatene blir sendt som brev hvis vi ikke har opplysninger om e-post adresse eller faksnummer.

Svartid for analyser som ikke besvares samme dag som ankomst til laboratoriet:
TgAA og InsulinInntil 2 uker
KobberInntil 3 uker

Faktureringsrutiner

Veterinærer/veterinærklinikker faktureres månedsvis.