Svarrutiner

Sentrallaboratoriet legger stor vekt på å sende ut analysesvar så raskt
som mulig.

Prøver som kommer inn til laboratoriet før kl. 11.30 (15. mai -14. september: kl. 11.00) blir normalt analysert og besvart samme ettermiddag. Når alle resultater foreligger, genereres en rapport der hver analyse angis med analysenavn, enhet og referanseområde (såfremt det er etablert et referanseområde). Noen analysesvar er av en slik art at de vil følge som vedlegg.

Svartid for analyser som ikke besvares samme dag som ankomst til laboratoriet:

  • TgAA og Insulin: Inntil 2 uker
  • Kobber: 3-4 uker

Svarrapport

Svarrapport blir kun sendt veterinær da tolking av analyseresultater alltid må gjøres i sammenheng med det kliniske bildet.

Faktureringsrutiner

Veterinærer/veterinærklinikker faktureres månedsvis.