Svarrutiner

Sentrallaboratoriet legger stor vekt på å sende ut analysesvar så raskt som mulig. Prøver som kommer inn til laboratoriet før kl. 11.30 (15. mai -14. september: kl. 11.00) blir normalt analysert og besvart samme ettermiddag.

Når alle resultater foreligger, genereres en rapport der hver analyse angis med analysenavn, enhet og referanseområde (såfremt det er etablert et referanseområde). Noen analysesvar er av en slik art at de vil følge som vedlegg. 

Svarrapport blir kun sendt veterinær da tolking av analyseresultater alltid må gjøres i sammenheng med det kliniske bildet. Dersom rekvisisjonen er sendt elektronisk fra ”Vetservelab” sendes resultatene direkte inn i pasientens journal. 

 

Svartid for analyser som ikke besvares samme dag som ankomst til laboratoriet:
TgAA og InsulinInntil 2 uker
Kobber3-4 uker
  

Faktureringsrutiner

Veterinærer/veterinærklinikker faktureres månedsvis.