Tyroglobulin antistoffer (TgAA)

TgAA kan dannes hos unge hunder fra 2-3 års alder og undersøkelse for TgAA er derfor indisert hos klinisk friske hunder før avl for raser der hypotyreose er et problem. Undersøkelsen må foretas rett før hver avlssesong. Hos hunder med kliniske symptomer forenlige med hypotyreose ses av og til normale eller unormalt høye verdier for T4 og FT4. Årsaken kan være biologisk utilgjengelig tyroksin pga immunkomplekser av tyroksin og antistoffer. I de fleste tilfeller vil TSH være forhøyet, men ikke alltid. Er hunden TgAA+, er dette sannsynligvis forklaringen på de normale eller forhøyede verdien for T4 og FT4 og terapi med Levaxin® bør igangsettes.