U-Konkrement (U-Konk)

Undersøkelsen krever at konkrementene er makroskopisk synlige, minst 50mg.