U-Protein (U-Prot)

Analyseres sammen med kreatinin i urin for å beregne forholdet mellom kreatinin og protein i urin. Resultatet for urin-protein (i g/L) multipliseres med 100. Resultatet for urin-kreatinin (i µmol/L) multipliseres med 0,0113. Den beregnete verdien for urin-protein deles på den beregnete verdien for urin-kreatinin. Resultatet for normale hunder er < 0,2. Patologiske verdier ligger over 1,0. Resultater mellom 0,2 og 1,0 er i en diagnostisk "grå-sone" og er indikasjon for gjentatt analyse.