U-Protein:U-Kreatinin (ratio) (U-Prot:U-Kreat)

Beregnet verdi. Når dette forholdet skal beregnes omregnes av praktiske grunner enheten for protein fra g/L til mg/dL og enheten for kreatinin fra umol/L til mg/dL. Etter denne omregningen skal forholdet hos hund normalt være < 0,2. Er forholdet > 1,0 regnes dette som patologisk. Forholdstall mellom 0,2 og 1,0 er vanskelige å tolke. Husk at kvaliteten på urinprøven må være best mulig (midtstrømsurin) og fri for forurensninger.